ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλη η ψαλίδα στα επιτόκια των καταθέσεων και των δανείων

Μεγάλη η ψαλίδα στα επιτόκια των καταθέσεων και των δανείων

Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων στις καταθέσεις και των επιτοκίων στα δάνεια, που δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν με υψηλό περιθώριο κέρδους σε καιρό κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στο τέλος Μαρτίου στο 3,70%, από 3,66% τον Φεβρουάριο, στοιχείο που δείχνει ότι η πτώση των επιτοκίων στις καταθέσεις είναι ταχύτερη από την πτώση των επιτοκίων στις χορηγήσεις, που αποκλιμακώνονται με βραδύτερο ρυθμό. Το περιθώριο επιτοκίου στη χώρα μας παραμένει σε υψηλά επίπεδα και είναι συγκρίσιμο με αυτό που ίσχυε πριν από την κρίση, όταν η διαφορά του μέσου επιτοκίου δανείων και καταθέσεων ήταν στις αρχές του 2008 στο 4,07%.

Τα στοιχεία της ΤτΕ για την εξέλιξη των επιτοκίων τον Μάρτιο, δείχνουν μεικτές τάσεις για τις νέες χορηγήσεις, ενώ σταθεροποιητικές ήταν οι τάσεις στα επιτόκια για τα υφιστάμενα δάνεια. Στις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά, η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στα επιτόκια για την αγορά κατοικίας, το μέσο κόστος των οποίων αυξήθηκε από το 2,73% στο 2,95%, ενώ σταθεροποιητική ήταν η τάση στα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων, το μέσο κόστος των οποίων διαμορφώθηκε στο 7,81%.

Αντίθετα σημαντική ήταν η πτώση στα επιτόκια των δανείων προς τις επιχειρήσεις για δάνεια έως 250.000 ευρώ, που μειώθηκαν από το 6,78% στο 6,39%, καθώς και στα επιτόκια για δάνεια προς τις επιχειρήσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, που μειώθηκαν από 5,88% στο 5,57%. Το μέσο επιτόκιο για δάνεια έως 1 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε οριακά από το 5,82% στο 5,85%, ενώ σταθερό στο 7,23% παρέμεινε το επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων τον Μάρτιο αυξήθηκε από το 5,40% στο 5,46% τον Φεβρουάριο, ενώ το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 1,76% από 1,74%, οδηγώντας στο 3,70% από 3,66% το επιτοκιακό περιθώριο.

Χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις διαμορφώθηκαν και τα επιτόκια στα υφιστάμενα δάνεια, με αποτέλεσμα το μέσο επιτόκιο για το σύνολο των δανείων να διαμορφώνεται τον Μάρτιο στο 5,58% από 5,59%. Το μέσο επιτόκιο για τα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια διαμορφώθηκε στο 3,02%, για τα επιχειρηματικά στο 4,71% και για τα επαγγελματικά στο 5,75%. Στις καταθέσεις το μέσο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων για τα νοικοκυριά μειώθηκε οριακά στο 2,96% από 3%, με συνέπεια η διαφορά του μέσου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων να διαμορφωθεί στο 3,68% από 3,67%.

Τα επιτόκια στη χώρα μας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κυρίως στο σκέλος της επιχειρηματικής πίστης. Αν και το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας για νέες χορηγήσεις, το κόστος χρήματος, αποτελεί σοβαρό παράγοντα, που λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάθε διάθεση για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο, ο ρυθμός χρηματοδότησης της οικονομίας υποχώρησε στο -4,1% και η ροή χρηματοδότησης, δηλαδή τα νέα δάνεια μετά τις αποπληρωμές οφειλών, ήταν αρνητική κατά 718 εκατ. ευρώ.