ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύνδεση των ΕΛΠΕ με το φυσικό αέριο

Σύνδεση των ΕΛΠΕ  με το φυσικό αέριο

Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΕΛΠΕ αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά η σύνδεση των εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Αερίου (ΕΣΦΑ). Ο όμιλος υπέγραψε σχετική συμφωνία με τον ΔΕΣΦΑ με σκοπό την τροφοδοσία του σε φυσικό αέριο. Οπως ανακοίνωσε ο ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για τη μετατροπή του υφιστάμενου μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Ασπροπύργου και η τελική σύνδεση των εγκαταστάσεων με το ΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του διυλιστηρίου, η παροχή τροφοδοσίας θα ανέλθει σε 30.000 κυβικά μέτρα την ώρα με ελάχιστη πίεση παράδοσης 25barg. Σημειώνεται ότι με την από 13.03.2014 συμφωνία μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΕΛΠΕ υλοποιείται ήδη το έργο σύνδεσης και των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ Ελευσίνας με το ΕΣΦΑ, με σκοπό έως το τέλος του 2014 να μπορεί να τροφοδοτηθεί και το διυλιστήριο της Ελευσίνας με φυσικό αέριο μέσω της κατασκευής αγωγού μήκους 6,5 χλμ., διαμέτρου 10 ιντσών και ενός Μετρητικού Σταθμού. Οπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς «πρόκειται για μία συμφωνία με πολλαπλά οφέλη, καθώς η υλοποίηση του έργου σηματοδοτεί την αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των ΕΛΠΕ σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο για το σύνολο του ευρωπαϊκού κλάδου Διύλισης».