ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης 21,3 εκ. ευρώ για την Αλουμίνιον

ΔΕΗ: Ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης 21,3 εκ. ευρώ για την Αλουμίνιον

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ ανακοίνωσε την ανάκτηση από την Αλουμίνιον ΑΕ ποσού ύψους 21,3 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων).

Το ποσό αυτό αφορά την ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011, λόγω προτιμησιακής και ασυμβίβαστης προς την κοινή αγορά τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας της συγκεκριμένης εταιρείας, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.

Η ανάκτηση έγινε μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ της ΔΕΗ και σε εκτέλεση σχετικού συμφωνητικού που υπεγράφη στη συνέχεια μεταξύ της ΔΕΗ και της Αλουμίνιον.