ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΕ: Στο 84,376% το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Συνολικά 2.022.323.827 ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εθνικής Τράπεζας κατείχε, στις 30 Απριλίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση και με βάση τα παραπάνω, το ποσοστό του ΤΧΣ επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας διαμορφώνεται στο 84,376%.