ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις αγορές τα ΕΛΠΕ με έκδοση ομολόγου 200 εκατ. δολαρίων

Στις αγορές τα ΕΛΠΕ με έκδοση ομολόγου 200 εκατ. δολαρίων

Τα ΕΛΠΕ είναι η δεύτερη ενεργειακή εταιρεία που βγαίνει στις αγορές μετά τη ΔΕΗ για την έκδοση διετούς ομολόγου, το ύψος του οποίου σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμανθεί στα 200 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών το ενδεικτικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,75% επίπεδο εξαιρετικά ικανοποιητικό.

Ενα μόλις χρόνο πριν τα ΕΛΠΕ είχαν εκδώσει ομόλογο 400 εκατ. ευρώ τετραετούς διάρκειας με επιτόκιο 8%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του ομίλου.

Οι τράπεζες

Η διοργάνωση της έκδοσης δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ανατέθηκε στις τράπεζες NP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank, έπειτα από σειρά συναντήσεων που διεξήγαγε η εταιρεία με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η ανάθεση έγινε από τη θυγατρική εταιρεία των ΕΛΠΕ, Hellenic Petroleum Finance. Η έκδοση θα είναι εγγυημένη από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών στα βιβλία προσφορών της έκδοσης.

Η επιλογή έκδοσης διετούς δολαριακού ομολόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του ομίλου για μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα των συναλλαγών στον κλάδο πετρελαιοειδών ενώ η επιλογή της διάρκειας έγινε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές.