ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μυτιληναίος: Επιβεβαιώνει τη συμφωνία της Αλουμίνιον με ΔΕΗ

Μυτιληναίος: Επιβεβαιώνει τη συμφωνία της Αλουμίνιον με ΔΕΗ

Η εταιρεία «Μυτιληναίος» επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι η Αλουμίνιον και η ΔΕΗ προέβησαν σε συμφωνία, προς αποφυγή περαιτέρω αντιδικίας στα ελληνικά δικαστήρια, καθώς και ενδεχόμενων συνεπειών για την Ελληνική Δημοκρατία από την περαιτέρω καθυστέρηση.

Βάσει της συμφωνίας, η Αλουμίνιον κατέβαλε ήδη στη ΔΕΗ το ποσό των 21,3 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων) του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει την ανάκτηση με την αιτίαση της κρατικής ενίσχυσης.

Επίσης, σημειώνεται ότι η Αλουμίνιον εμμένει στην άποψή της για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου στην εκδίκαση της προσφυγής της στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ και προσδοκά τη δικαίωσή της που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή του εν λόγω ποσού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της υπόθεσης για την Αλουμίνιον στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ θα επέλθει ισόποση αρνητική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Τέλος σημειώνεται ότι η εκδίκαση της υπόθεσης στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ έχει οριστεί για την 04.06.2014.