ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γυρίζει σελίδα μετά την αύξηση κεφαλαίου η Εθνική Tράπεζα

Γυρίζει σελίδα μετά την αύξηση κεφαλαίου η Εθνική Tράπεζα

Το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας έδωσε η γενική συνέλευση των μετόχων. Ο πρόεδρος του ομίλου κ. Γεώργιος Ζανιάς μιλώντας στους μετόχους, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Η επιτυχής ανταπόκριση της χώρας στην τεράστια πρόκληση σταθεροποίησης της οικονομίας και η ταχύτατη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, συνεπικουρούν τη μετάβαση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο επόμενο κεφάλαιο που δεν είναι άλλο από αυτό της ανάκαμψης και ενεργούς στήριξης της οικονομίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς υπογράμμισε: «Ο όμιλος της Εθνικής κατάφερε να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις κατά τα ιδιαίτερα δύσκολα έτη της κρίσης, διατηρώντας τον δυναμισμό του, θωρακίζοντας αποτελεσματικά τον ισολογισμό του και προασπίζοντας παράλληλα τον ιδιωτικό του χαρακτήρα. Τα επιτεύγματα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη συνεχή και πιστή στήριξη όλων των μετόχων και προφανώς των θυσιών όλου του προσωπικού του ομίλου, το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μετοχική βάση διευρύνεται σημαντικά με την αύξηση κεφαλαίου, ενισχύοντας τη διασπορά των μετοχών από 16% σε 43%. Ετσι, η Εθνική γίνεται η δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην τράπεζα».

Σημειώνεται ότι η ΕΤΕ την εφετινή χρονιά θα εμφανίσει σημαντική κερδοφορία. Η τράπεζα είναι κερδοφόρα από το 2013, με καθαρά κέρδη μετά φορών 809 εκατ. ευρώ, ενώ αν εξαιρεθούν τα έκτακτα έσοδα – έξοδα τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 331 εκατ. ευρώ. Για την εφετινή χρονιά, το 2015 και το 2016 αναμένεται σημαντική ενίσχυση τόσο των λειτουργικών όσο και των καθαρών κερδών λόγω ανάκαμψης των εγχώριων και των δραστηριοτήτων στην Τουρκία. Η προοπτική ισχυρής κερδοφορίας σε συνδυασμό με την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος το 2015. Σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση, όπως υπογραμμίζουν στελέχη της τράπεζας στην «Κ», η Εθνική είναι η μόνη συστημική τράπεζα στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να διοχετεύσει άμεσα σημαντική ρευστότητα στην αγορά, αφού είναι η μόνη με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 92%, έχει απεμπλακεί από την υψηλού κόστους χρηματοδότηση μέσω του ELA, και έχει τη χαμηλότερη έκθεση στο ευρωσύστημα με ποσοστό 11% επί του ενεργητικού. Αναμένεται αύξηση των υπολοίπων επιχειρηματικής πίστης κατά 3%-5% το 2014 και κατά 5%-10% το 2015. Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση στην Τουρκία –που αποτελεί το 35% του ενεργητικού της ΕΤΕ– θα καταγράφει ρυθμούς της τάξης του 12%-20% (2014, 2015, 2016, σταδιακή αύξηση του ποσοστού εντός του εύρους). Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είχε τις χαμηλότερες αναμενόμενες ζημίες στο εγχώριο δανειακό της χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με την BlackRock.

Επίσης, είχε τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης των ζημιών αυτών από ήδη σχηματισθείσες προβλέψεις. Η μείωση των νέων επισφαλειών της ΕΤΕ στην Ελλάδα κατά το 2013 ανήλθε σε -57% σε ετήσια βάση, ρυθμός που προβλέπεται να διατηρηθεί και για το 2014. Για το 2015 προβλέπονται σημαντικού ύψους ανακτήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, τις προβλέψεις που διενεργούνται σε επίπεδα πολύ κοντά στις 100 μονάδες βάσης (μ.β.) σε σχέση με τις 270 μ.β. που βρίσκονταν στα τέλη του 2013.