ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μότορ Όιλ: Προσφορά ομολογιών για άντληση 300 εκατ. ευρώ

Μότορ Όιλ: Προσφορά ομολογιών για άντληση 300 εκατ. ευρώ

Την πρόθεσή της να αντλήσει συνολικό ποσό 300 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου ανακοίνωσε προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές η Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διϋλιστήρια Κορίνθου ΑΕ.

Εκδότης των ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία Motor Oil Finance PLC η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διϋλιστήρια Κορίνθου (the «Guarantor») ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange).

Το ύψος της έκδοσης καθώς και του επιτοκίου του τοκομεριδίου θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών τις προσεχείς ημέρες.

Γενικός συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης είναι η HSBC Bank plc, ενώ η Alpha Τράπεζα ΑΕ, η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕ και η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ έχουν οριστεί διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book- runners).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν από τη Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διϋλιστήρια Κορίνθου ΑΕ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.