ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ELMIN: Συρρίκνωση εσόδων και ζημιές 1,5 εκ. ευρώ, στη χρήση 2013

ELMIN: Συρρίκνωση εσόδων και ζημιές 1,5 εκ. ευρώ, στη χρήση 2013

Μείωση πωλήσεων και ζημιές κατέγραψε το 2013 η ελληνική μεταλλευτική εταιρεία ELMIN-Ελληνικές Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις, τρίτη σημαντικότερη εταιρεία εξόρυξης βωξίτη στη χώρα, η οποία από το 2012 ελέγχεται κατά πλειοψηφία από γαλλικά κεφάλαια.

Η συρρίκνωση των πωλήσεων της εταιρείας οφείλεται στην υλοποίηση προγράμματος επενδύσεων, ικανών να αποφέρουν τριπλασιασμό της εξόρυξης βωξίτη από υφιστάμενες παραχωρήσεις εκτάσεων στους νομούς της Φθιώτιδας και της Φωκίδας, με παράλληλο, προσωρινό αναγκαστικό περιορισμό της παραγωγικής δραστηριότητας σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον έβδομο ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της ELMIN και των θυγατρικών της, Εταιρεία Μεταλλευμάτων Βιομηχανίας και Ναυτιλίας και ΕΛΑΤ Λατομικές Επιχειρήσεις, τον περασμένο χρόνο μειώθηκαν σε 9,75 εκατ. ευρώ, από 14,01 εκατ. ευρώ το 2012 και 19,63 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 30,4% σε ποσοστό και κατά 4,26 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιεί αποκλειστικά υπόγεια εξόρυξη βωξίτη, κατέγραψε ζημιές προ φόρων 1,51 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,42 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ το καθαρό αποτέλεσμά της μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν επίσης ζημιές ύψους 1,51 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,65 εκατ. ευρώ το 2012.

Το 53% των μετοχών της ELMIN ανήκει στο γαλλικό βιομηχανικό συγκρότημα Kerneos, το οποίο με τη σειρά του ελέγχεται από την εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού γαλλική επενδυτική εταιρεία Wendel, ενώ το υπόλοιπο 47% των μετοχών της παραμένει στους Έλληνες επιχειρηματίες/επενδυτές Ιω. Σ. Βαρδινογιάννη και Λ. Πολυχρονόπουλο, που απέκτησαν το 2000 από το ελληνικό Δημόσιο τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και παραχωρήσεις μεταλλευτικών δικαιωμάτων της παλαιάς εταιρείας «Μεταλλεία Βωξίτη Ελευσίνας» της οικογένειας Σκαλιστήρη, στους πρόποδες των οροσειρών Γκιώνα και Οίτη, στη Φθιώτιδα και τη Φωκίδα. Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της εξάγεται στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική, μέσω εγκαταστάσεων επεξεργασίας και φόρτωσης σε μονάδα στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας.