ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Space Hellas: Εξοπλισμός και λογισμικό σε 126 Λιμενικές Αρχές

Space Hellas: Εξοπλισμός και λογισμικό σε 126 Λιμενικές Αρχές

Έργο με αντικείμενο την «Ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών SIS II και την αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (φορητών, σταθερών Η/Υ)» ανέλαβε, κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, η εισηγμένη εταιρεία Space Hellas.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της «Αναβάθμισης του δικτύου και της προμήθειας εξοπλισμού SIS II για την κάλυψη των αναγκών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.)».

Η συμβατική αξία του πρώτου έργου ήταν 894.360 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ του νέου έργου, που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, ανέρχεται στα 914.010 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού σε 126 Λιμενικές Αρχές ανά την Ελλάδα, καθώς και τη διασύνδεσή του με το Kέντρο Δεδομένων του Λιμενικού Σώματος.