ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πιο βιώσιμο το χρέος λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής»

dimosio_xreos_euros_1
13s18xreos

Η πορεία του δημοσίου χρέους θα ήταν πολύ χειρότερη εάν δεν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής και θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και στο 250% του ΑΕΠ το 2020 αντί του 125% του ΑΕΠ που προβλέπεται. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ειδική μελέτη της Διεύθυνσης Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Σύμφωνα με την τράπεζα, «παρά την αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας την τελευταία 5ετία, το δημόσιο χρέος της χώρας είναι σήμερα πιο βιώσιμο σε σύγκριση με το αρχικό σημείο αναφοράς (το έτος 2009) και αυτό που θα είχε προκύψει χωρίς την υλοποίηση (ή την ελλιπή υλοποίηση) του υφιστάμενου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής».

Οι οικονομολόγοι της Eurobank υποστηρίζουν πως με δεδομένο το τρέχον επίπεδο του λόγου δημοσίου χρέους – ΑΕΠ της Ελλάδας, η επιβολή μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αύξηση του ανωτέρου λόγου εάν ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής είναι υψηλότερος του 0,5. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ δημοσιονομικών μέτρων το ΑΕΠ συρρικνώνεται κατά 0,5 ευρώ.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής ήταν κατά πολύ υψηλότερος της μονάδας (υπολογίζεται σε περίπου 1,6). Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αυτές εκτιμήσεις, η Eurobank αναφέρει ότι δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό η αύξηση (κατά 45,3 μονάδες) του λόγου χρέους – ΑΕΠ της χώρας την περίοδο 2010-2013, «παρά την πρωτόγνωρη δημοσιονομική προσαρμογή που συντελέστηκε την αντίστοιχη περίοδο (βελτίωση 19,4 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ στο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης)».

Ωστόσο, η τράπεζα επισημαίνει πως «παρά την ανεπιθύμητη αυτή εξέλιξη, η αποφυγή λήψης δημοσιονομικών μέτρων ή ακόμη και μια πιο σταδιακή / λιγότερο “εμπροσθοβαρής” εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τα τελευταία 4-5 έτη θα οδηγούσε σε εκρηκτική αύξηση του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ ή, στην καλύτερη περίπτωση, σε σταθεροποίηση του λόγου σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα υφιστάμενα». Στο πλαίσιο αυτό, από τα σενάρια που επεξεργάστηκε η Eurobank προκύπτει πως η κατά το ήμισυ υλοποίηση ή η μη υλοποίηση του υφιστάμενου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής θα οδηγούσε τον λόγο δημοσίου χρέους – ΑΕΠ της Ελλάδας σε επίπεδα μεταξύ 185% και 250% το 2020 και μεταξύ 215% και 360% το 2030.

Μάλιστα, οι προβλέψεις αυτές γίνονται ακόμα και υπό την αισιόδοξη υπόθεση –όπως σημειώνει η τράπεζα– ότι η χώρα θα ετύγχανε επαρκούς χρηματοδότησης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους από τους δανειστές του επίσημου τομέα και θα λάμβανε επιπλέον ελάφρυνση του δημοσίου χρέους από μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί (PSI, πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων κ.ά.). Δηλαδή, στήριξη η οποία διατέθηκε επειδή η Ελλάδα προχώρησε στην εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και είχε θετικό αντίκτυπο στη διαχείριση του ελληνικού χρέους.