ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση σε δάνεια του ΕΤΕΑΝ μέσω ανανέωσης κρατικού ομολόγου

Παράταση σε δάνεια του ΕΤΕΑΝ μέσω ανανέωσης κρατικού ομολόγου

Παράταση σε δάνεια ύψους 80 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί από το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) το 2010 και η αποπληρωμή των οποίων εκκρεμεί ακόμη, θα επιτρέψει η ανανέωση του ομολόγου, που έχει στην κατοχή του το Ταμείο και το οποίο λήγει τον Αύγουστο του 2014. Πρόκειται για ομόλογο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο είχε δοθεί στο ΕΤΕΑΝ προς ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου, από το οποίο στον ισολογισμό του παραμένουν 800 εκατ. ευρώ και το οποίο λήγει τον Αύγουστο του 2014. Το ΕΤΕΑΝ έχει υποβάλει αίτημα ανανέωσης του ομολόγου και σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση 300 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 800 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ θα ακυρωθούν, μειώνοντας ισόποσα το χρέος.

Η ανανέωσή του θεωρείται κρίσιμη για την παράταση στις αποπληρωμές των δανείων, τη στιγμή που από το 2013 εκκρεμούν υποχρεώσεις του ΕΤΕΑΝ προς τις τράπεζες ύψους 120 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν άμεσα. Επίσης ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ από τα 800 εκατ. ευρώ που έχει στην κατοχή του ΕΤΕΑΝ έχει ήδη παραταθεί με νόμο στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος, για την κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και για την αγορά πρώτων υλών σε προμηθευτές, που είχε συγχρηματοδοτήσει το ΕΤΕΑΝ.

Η παράταση που θα δοθεί προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, θα είναι κυρίως για τα δάνεια που είχαν χορηγηθεί το 2010 και εξαρτάται από τον χρόνο λήξης του νέου ομολόγου που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο και σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι τουλάχιστον διετής. Εκτός από την αναδιάρθρωση των δανείων αυτής της κατηγορίας, η ανανέωση του ομολόγου έστω και κατά 300 εκατ. ευρώ, θα επιτρέψει την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ, μέσω του οποίου αξιοποιούνται κονδύλια του ΕΣΠΑ για τη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα το Ταμείο έχει εγκρίνει τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων μέσω τραπεζών συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ σε 4.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η δέσμευση που έχει αναλάβει είναι η διοχέτευση στην αγορά συνολικά 900 εκατ. ευρώ. Η λήξη του ομολόγου χωρίς την ανανέωσή του θα αποδυναμώσει την κεφαλαιακή επάρκεια του Ταμείου, περιορίζοντας τα κεφάλαιά του στα 250 εκατ. ευρώ, που έχει αυτή τη στιγμή ως χρηματικά διαθέσιμα.