ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από το 2015 αναμένεται αύξηση των χορηγήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα

s20_pistotiki-epekt_1405
gkise1342

Την επιστροφή σε θετικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης το 2015 προβλέπουν οι τράπεζες έπειτα από τέσσερα χρόνια συρρίκνωσης. Οπως εκτιμούν οι τράπεζες, το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς θα συνεχιστεί η μείωση των υπολοίπων των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ωστόσο στο τρίτο τρίμηνο αναμένεται σταθεροποίηση και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους θα καταγραφεί μικρή αύξηση των υπολοίπων δανείων. Σε ετήσια βάση για το 2014 προβλέπεται μείωση των χορηγήσεων κατά 3%. Ετσι συνολικά, στην περίοδο 2010 – 2014 τα υπόλοιπα των δανείων θα έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 50 δισ. ευρώ ή κατά 18%.

Το 2015, όπως εκτιμούν οι τράπεζες, θα τερματιστεί η τετραετής περίοδος πιστωτικής συρρίκνωσης και θα καταγραφεί αύξηση των υπολοίπων των δανείων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά. Η αύξηση των χορηγήσεων εκτιμάται ότι θα επιταχύνει την ανάκαμψη της οικονομίας. Ετσι από το 2016 είναι πιθανό να καταγραφούν ισχυροί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης.

Σημειώνεται πάντως ότι το 2014, αν και αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6%, η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει σε «χαμηλή πτήση». Η χαμηλή πτήση οφείλεται στο γεγονός ότι η αναδιάρθρωση της οικονομίας και των επιχειρήσεων παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι συνθήκες ρευστότητας δεν έχουν ακόμα εξομαλυνθεί πλήρως. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γ. Προβόπουλος τόνισε πρόσφατα ότι: «Η επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να ενισχυθεί από επαρκή πιστωτική επέκταση. Κατά τα αρχικά στάδια της ανάκαμψης, ωστόσο, η προσφορά δανείων θα είναι περιορισμένη και οι τράπεζες θα πρέπει να παράσχουν πιστώσεις προς τις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις και τομείς της οικονομίας».

Οπως σημειώνουν στελέχη τραπεζών, η επιστροφή σε θετικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε στο παλιό μοντέλο δανειοδοτήσεων, όπου επιχειρήσεις και νοικοκυριά εύκολα εξασφάλιζαν πίστωση χωρίς πολλά πολλά. Πλέον τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά, για να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση, θα πρέπει όχι μόνο να έχουν εύρωστη οικονομική θέση, αλλά να είναι σε θέση καλύψουν με μετρητά μέρος της αξίας της επένδυσης που πραγματοποιούν ή του περιουσιακού στοιχείου που αποκτούν. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες δεν θα μπορούν να στηρίζονται μόνο στον δανεισμό για να υλοποιήσουν μια επένδυση, αλλά θα πρέπει ένα σημαντικό μέρος -περίπου 30%- να το καλύπτουν με δικά τους χρήματα. Αντίστοιχα ένα νοικοκυριό που επιθυμεί να αγοράσει σπίτι θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει περίπου το 40% της αξίας του με δικά του χρήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2014, οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα σημείωσαν πτώση κατά 4,1% σε ετήσια βάση. Η αρνητική πορεία των τραπεζικών πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά οφείλεται, σύμφωνα με τις τράπεζες, στη διατήρηση των καταθέσεων σε χαμηλά επίπεδα (που δημιουργεί πίεση στη ρευστότητα των τραπεζών), στη συνεχιζόμενη μειωμένη ζήτηση δανείων τουλάχιστον από αξιόχρεες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού που πραγματοποιούν πολλές επιχειρήσεις μέσω ομολογιακών εκδόσεων.