ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Icap: Σε κάμψη η εγχώρια αγορά καλλυντικών

Icap: Σε κάμψη η εγχώρια αγορά καλλυντικών

Πτωτική πορεία εμφανίζει η εγχώρια αγορά καλλυντικών σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας κλαδικής μελέτης της Icap Group.

Ειδικότερα, οι συνολικές πωλήσεις καλλυντικών (παραγόμενων και εισαγόμενων, σε τιμές χονδρικής) αυξήθηκαν την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 4,9%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Icap Group.

Ωστόσο, από το 2010 η συγκεκριμένη αγορά είναι πτωτική, εκτιμάται δε ότι οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά περίπου 25% την τελευταία τριετία.

Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών, σημειώνεται ότι τα προϊόντα περιποίησης δέρματος αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη κατηγορία καλλυντικών (50% των συνολικών πωλήσεων), ενώ ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 34%.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η αξία της συνολικής εγχώριας παραγωγής καλλυντικών τη διετία 2012-2013 παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, γεγονός το οποίο αποδίδεται αφενός μεν στην αυξανόμενη «εμπιστοσύνη» των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα, αφετέρου δε στην ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα.

Το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι καλύπτει το 49% της συνολικής αξίας της αγοράς καλλυντικών και ακολουθεί το κανάλι της επιλεκτικής διανομής με ποσοστό 19%.

Οι εταιρείες του κλάδου προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη ζήτηση και να «συγκρατήσουν» τις πωλήσεις τους, αναπτύσσουν νέα προϊόντα, με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των καταναλωτών, ενώ παράλληλα «ωθούνται» στην παροχή εκπτώσεων, προσφορών κ.ά.

Η εγχώρια αγορά καλλυντικών περιλαμβάνει πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες διακινούν πληθώρα προϊόντων και εμπορικών σημάτων. Στον κλάδο των καλλυντικών δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, τόσο παραγωγικών όσο και εισαγωγικών, η πλειονότητα των οποίων ασχολείται με περισσότερες από μία κατηγορίες καλλυντικών. Πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους πέραν των καλλυντικών, όπως των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, των χημικών, των απορρυπαντικών κλπ.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι έντονος λόγω και της υπερπροσφοράς προϊόντων, κυρίως στο κανάλι της ευρείας διανομής. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαθέτουν τα προϊόντα τους στο συγκεκριμένο κανάλι, καθώς πολλοί καταναλωτές επιλέγουν τα σούπερ-μάρκετ για την αγορά ορισμένων προϊόντων, λόγω της ευκολίας στην πρόσβαση αλλά και της δυνατότητας επιλογής μεταξύ πολλών εμπορικών σημάτων.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού ο οποίος συντάχθηκε με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 51 επιχειρήσεων του κλάδου (παραγωγικών/εισαγωγικών) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος μειώθηκε κατά 11,8% το 2012/11, ενώ τα ίδια κεφάλαια δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή την ίδια περίοδο (οριακή αύξηση 0,6%).

Επίσης, οι συνολικές πωλήσεις των 51 εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 3,6% το 2012/11 και παράλληλα τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 4,2%.

Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα μειώθηκε κατά 11%, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό και με τη μείωση των μη λειτουργικών εσόδων οδήγησαν σε δραστική επιδείνωση του καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος το 2012. Τα κέρδη EBITDA περιορίστηκαν κατά 12% περίπου.