ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο της Motor Oil

Επενδυτικό ενδιαφέρον  για το ομόλογο  της Motor Oil

Σήμερα στις 9.30 το πρωί ώρα Λονδίνου (11.30 π.μ. ώρα Ελλάδος) κλείνει το βιβλίο προσφορών (book building) της Motor Oil για την άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου. Οι χθεσινοβραδινές πληροφορίες της «Κ» μιλούν για έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον με το επιτόκιο να κυμαίνεται στα επίπεδα του 5,20%. Οι ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της εισηγμένης, ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και τη διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange). Γενικός Συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης είναι η HSBC Bank plc, ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).}

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς. Zημίες ύψους 4,54 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2013 η Motor Oil έναντι κερδών 79,117 εκατ. ευρώ το 2012. Οπως αναφέρει η Motor Oil στην ετήσια οικονομική έκθεση, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τη χρήση 2013 υπήρξαν αρνητικά (ουσιαστικά εξαιτίας της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%). Ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε τη χρήση 2013 σε αξία κατά 399,5 εκατ. ευρώ. Στην πτώση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε δολάρια) κατά 4,79%.