ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Αύξηση πωλήσεων με μειωμένα κέρδη προ φόρων στο α’ τρίμηνο

Intralot: Αύξηση πωλήσεων με μειωμένα κέρδη προ φόρων στο α’ τρίμηνο

Αύξηση 25,3% παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Intralot, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013, φτάνοντας τα 445,7 εκατ. ευρώ από 355,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Intralot μειώθηκαν κατά 6,3% φτάνοντας τα 51,6 εκατ. ευρώ. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, το EBITDA θα ανέρχονταν σε 56,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2013.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 8,2%, φθάνοντας τα 31,1 εκατ. ευρώ. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη θα έφταναν τα 34,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 21,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2013.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) μειώθηκαν κατά 21,5% και διαμορφώθηκαν στα 16,6 εκατ. ευρώ, ενώ χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους 4 εκατ. ευρώ, θα ήταν 20,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.