ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αίτημα του ΕΕΑ για παράταση υποβολής μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων

Αίτημα του ΕΕΑ για παράταση υποβολής μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων

Αίτημα για παράταση στην υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων που ληγει στις 2/6/2014 διαβίβασε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας στον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη.

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται, ότι το επιμελητήριο μεταφέρει αίτημα σημαντικού αριθμού μελών του, για την ανάγκη παράτασης κατά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων που έχει ορισθεί για την 2α/6/2014.

"Συνηγορώντας στο δίκαιο του αιτήματος, θεωρούμε, ότι η παράταση της προθεσμίας είναι επιβεβλημένη πρώτον διότι το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά και είναι απαραίτητη η ενδελεχής ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και δεύτερον επειδή συμπίπτει χρονικά με την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με συνέπεια να επικρατεί μεγάλος φόρτος εργασίας στο σύνολο των λογιστικών γραφείων" όπως σημειώνει το επιμελητήριο.