ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Motor Oil άντλησε 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,125%

Η Motor Oil άντλησε 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,125%

Συνολικά κεφάλαια ύψους 2,3 δισ. ευρώ προσφέρθηκαν από ξένα χαρτοφυλάκια για το διεθνές πενταετές ομόλογο της Motor Oil με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,125%. Η διαδικασία του βιβλίου υποβολής προσφορών (book building) ολοκληρώθηκε χθες το πρωί στο Λονδίνο με την ελληνική επιχείρηση να αντλεί τελικά 50 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την έκδοση ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς. Συντονιστής της έκδοσης είχε οριστεί η HSBC, ενώ διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ήταν εκτός της HSBC, η Alpha Βank, η Citi, η Credit Suisse, η Εθνική τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Οι διεθνείς ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευσή στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange). Παράλληλα θα εισαχθούν και στη δευτερογενή αγορά της Τραπέζης της Ελλάδος.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε τη χρήση 2013 σε αξία κατά 399,5 εκατ. ευρώ ή 4,13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στην πτώση του κύκλου εργασιών του ομίλου συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 4,79% και η αποδυνάμωση (μέση ισοτιμία) του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ κατά 3,36%, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,93%.

Από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων προκύπτουν ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου (οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσοστό 54,79% επί του κύκλου εργασιών το 2013 έναντι 52,87% το 2012) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 71,41% επί του κύκλου εργασιών το 2013 έναντι 74,44% το 2012), σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση.