ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου 25% για την Intralot

Αύξηση τζίρου 25% για την Intralot

Αύξηση εσόδων παρουσίασε στο α΄ τρίμηνο του 2014 ο όμιλος της Intralot. Παράλληλα, ο όμιλος εμφάνισε καθαρές ζημίες έναντι μικρών κερδών που είχε εμφανίσει στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Αναλυτικά για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 446 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Για την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 52 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 6%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 9 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αύξηση εσόδων προέρχεται από την επέκταση των δραστηριοτήτων στις λοταρίες που διαχειρίζεται η εταιρεία, ενώ η κάμψη της κερδοφορίας αποδίδεται στο υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος και την υψηλότερη φορολογία. Για το 2014 η διοίκηση της εταιρείας εμφανίσθηκε αισιόδοξη, σημειώνοντας ότι θα περιοριστεί το χρηματοοικονομικό κόστος, ενώ παράλληλα θα περιοριστούν και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της.

Στο μεταξύ, την αξιολόγηση «BB-/RR3» απέδωσε o οίκος αξιολόγησης Fitch στο νέο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 250 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η εταιρεία πριν από λίγες ημέρες. Σύμφωνα με τη Fitch Ratings, το προϊόν της έκδοσης θ’ αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή προγενέστερων εκδόσεων (169 εκατ. ευρώ) και ως κεφάλαιο κίνησης (81 εκατ. ευρώ).