ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρότερες ζημίες, μεγαλύτερος τζίρος για τον Τιτάνα το α΄ τρίμηνο

Μικρότερες ζημίες, μεγαλύτερος τζίρος για τον Τιτάνα το α΄ τρίμηνο

Βελτιωμένα παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου «Τιτάν» με το πέρας του πρώτου τριμήνου. Η ελληνική αγορά κατέγραψε αύξηση στην κατανάλωση τσιμέντου για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, απόρροια αφενός μεν του ήπιου χειμώνα, αφετέρου δε της επανεκκίνησης των μεγάλων οδικών αξόνων, καθώς οι τάσεις στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένουν πτωτικές. Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της εισηγμένης, κατά το πρώτο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε άνοδο κατά 7% σε 251,8 εκατ. ευρώ, έναντι 235,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 31% και ανήλθαν σε 30,5 εκατ. ευρώ. Σημαντική εξέλιξη ήταν και η μείωση των καθαρών ζημιών σε 11 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 27 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η διατήρηση σε λειτουργία των εργοστασίων του ομίλου στην Ελλάδα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα της δραστηριότητας των εξαγωγών, παρά τον διεθνή ανταγωνισμό από χώρες που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που ισχύουν στην Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο μεταξύ των εννιά χωρών στις οποίες διατηρεί παραγωγικές μονάδες ο όμιλος. Πάντως, ο κύκλος εργασιών της μητρικής «Τιτάν Α.Ε.» ενισχύθηκε κατά 15% το πρώτο τρίμηνο και ανήλθε σε 58 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 17 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, κυρίως λόγω της είσπραξης μερισμάτων 20 εκατ. ευρώ από θυγατρικές του εξωτερικού. Οσον αφορά την πορεία της εγχώριας ζήτησης τσιμέντου στο υπόλοιπο του έτους, η διοίκηση του ομίλου ναι μεν αξιολογεί ως θετική εξέλιξη την ανάκαμψη των πωλήσεων για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια, ωστόσο, επισημαίνει ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε έργα υποδομής και όχι στην ιδιωτική οικοδομή, όπου οι προσδοκίες παραμένουν αρνητικές, παρά τη μικρή βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Οσον αφορά τις υπόλοιπες αγορές, στις ΗΠΑ, η παρατεταμένη κακοκαιρία που έπληξε τις Μεσο-Ατλαντικές Πολιτείες το πρώτο τρίμηνο του έτους και τα αυξημένα έξοδα συντήρησης των εκεί μονάδων περιόρισαν τη βελτίωση των μεγεθών της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά, ο κύκλος εργασιών της ΤΙΤΑΝ America ενισχύθηκε κατά 6% σε 95 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι 500.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013.