ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα υπηρεσία για… λιγότερο «αγχωμένους» εργαζόμενους

Νέα υπηρεσία για… λιγότερο «αγχωμένους» εργαζόμενους

Μπορεί τo «psyGA project» να περιγράφεται –και να είναι όντως– ένα ηλεκτρονικό «εργαλείο» εκμάθησης και παροχής πρακτικών βοηθημάτων για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, με λιγότερο αγχωμένους ανθρώπους και με περισσότερη παραγωγικότητα, ωστόσο αυτό που επιβεβαιώνεται είναι η «στρατολόγηση» των μάνατζερ και του σημαντικού ρόλου τους προς τον συγκεκριμένο στόχο. Το έργο είναι γερμανικής έμπνευσης και κρατικής συναίνεσης και το συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (www.healthy-workplaces.eon). Αναφέρεται ότι η διάρκεια της «εκμάθησης» δεν απαιτεί περισσότερα από 45 – 75 λεπτά – είτε απαντήσει είτε όχι ο χρήστης του στις τρεις ερωτήσεις αυτογνωσίας που του θέτει.

Η ποικιλία των μέσων και των «εργαλείων» που διαθέτει το έργο, το καθιστά εφαρμόσιμο και συμβατό για εταιρείες και οργανισμούς κάθε μεγέθους και κλάδου βιομηχανίας. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία για τους μάνατζερ με στόχο την αναβάθμιση της ψυχικής υγείας, όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και αυτών των ιδίων. «Η δεδομένη μείωση του προσωπικού και η αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας επαυξάνουν τις απαιτήσεις προς τους μάνατζερ, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο το άγχος των εργαζομένων τους αλλά και το δικό τους. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δέχονται πιέσεις από πολλές πλευρές: να πετύχουν τους στόχους και να αιτιολογήσουν τα αποτελέσματα που πέτυχαν στους ανωτέρους τους.

Συγχρόνως απαιτούν από αυτούς να προστατεύουν τους υφισταμένους τους από το υπερβολικό άγχος. Πάνω απ’ όλα όμως οφείλουν να παραμένουν υγιείς και αποτελεσματικοί. Ολα αυτά δεν είναι εύκολη δουλειά…» αναφέρεται στο σκεπτικό της νέας υπηρεσίας που προσφέρεται με το «εργαλείο» psyGA. Το οποίο εξηγεί στους μάνατζερ με ευκολονόητες συστάσεις το πώς να πετυχαίνουν και τα δύο: να παραμένουν οι ίδιοι υγιείς και να προστατεύουν και τους εργαζόμενους από το υπερβολικό άγχος. Παράλληλα, ευαισθητοποιεί τους προϊστάμενους, ώστε να λαμβάνουν τα σημάδια του στρες όταν εκπέμπονται και τους παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται για να αντιμετωπίσουν τους εργαζόμενους που πλήττονται από υπερβολικό άγχος. Επιπλέον, οι μάνατζερ λαμβάνουν και συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν τους διαφορετικούς παράγοντες που ευθύνονται για το άγχος.