ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

650 «ζόμπι» στερούν πολύτιμη ρευστότητα από υγιείς επιχειρήσεις

650 «ζόμπι» στερούν πολύτιμη ρευστότητα από υγιείς επιχειρήσεις

Στα 25 δισ. ευρώ υπολογίζει η PwC τις χρηματοδοτικές ανάγκες αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο των βιώσιμων και μη βιώσιμων επιχειρήσεων στην οικονομία. Στη μελέτη που συνέταξε με τον τίτλο «Οι ελληνικές επιχειρήσεις βγαίνοντας από την κρίση Stars & Zombies», η PwC τάσσεται υπέρ της άμεσης εκκαθάρισης 650 προβληματικών επιχειρήσεων με τη διαγραφή χρεών 15 δισ. ευρώ από τις τράπεζες, ενώ στα 10 δισ. ευρώ υπολογίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες αυτών που εμφανίζουν χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Υιοθετώντας την άποψη που διατύπωσε πρόσφατα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος για κλείσιμο των επιχειρήσεων που δεν θεωρούνται βιώσιμες, η μελέτη της Pwc που συμπεριέλαβε 2.950 επιχειρήσεις, καταλήγει ότι 650 επιχειρήσεις παγιδεύουν κεφάλαια, καθώς απορροφούν περισσότερους πόρους απ’ ό,τι παράγουν και συνεπώς στερούν πόρους από εν δυνάμει υγιείς επιχειρήσεις που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της PwC κ. Κώστα Μητρόπουλο, η εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων και η διαγραφή αυτών των δανείων, είναι εφικτή από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν κάνει ισόποσες προβλέψεις. Η πρωτοβουλία θα επιτρέψει την ενεργητικότερη διαχείριση των επιχειρήσεων, που αν και έχουν προβλήματα, εμφανίζουν αντοχές στην κρίση και δυναμική προοπτική. Πρόκειται σύμφωνα με την έρευνα για 1.269 επιχειρήσεις, που εμφανίζουν προβλήματα ρευστότητας και δανεισμού και απαιτούν πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης, χρηματοδότησης και αυξήσεων κεφαλαίου και με τις οποίες οι τράπεζες θα πρέπει να ασχοληθούν ξεχωριστά και εξατομικευμένα. Το οικονομικό κλίμα σύμφωνα με την PwC ευνοεί την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, καθώς επιβεβαιώνεται η ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά και το επενδυτικό ενδιαφέρον των private equity, με πάνω από 2.000 επενδυτικές ευκαιρίες να περιμένουν αντίστοιχες κινήσεις.

«Αστέρια» παρά την κρίση

Στον αντίποδα των «καταδικασμένων» επιχειρήσεων (Zombies) και της ενδιάμεσης μάζας των υπό προϋποθέσεις βιώσιμων, υπάρχουν άλλες 807 επιχειρήσεις, που θεωρούνται «Αστέρια ή σχεδόν Αστέρια» (Stars ή Almost Stars) και οι οποίες εν καιρώ κρίσης χαρακτηρίζονται από χαμηλό δανεισμό, υψηλή κερδοφορία και ανάπτυξη, με ρυθμούς μάλιστα που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν τα αντίστοιχα μεγέθη πριν από την κρίση.

Σύμφωνα με την PwC, η αναδιάρθρωση των χρεών των μη βιώσιμων εταιρειών (Zombies), που αντιστοιχούν στο 25% του χαρτοφυλακίου των δανείων, θα απελευθερώσει ρευστότητα, αλλά και περιουσιακά στοιχεία στοιχεία ύψους 2 δισ. ευρώ, τα οποία θα αποδοθούν πίσω στην παραγωγή. Παράλληλα θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν δάνεια 10 δισ. ευρώ περίπου (15% των δανείων), έτσι ώστε να επανέλθει η συμβατότητα του δανεισμού με τη λειτουργική κερδοφορία περίπου 700 επιχειρήσεων. Οπως εκτίμησε ο εντεταλμένος σύμβουλος της PwC κ. Κυριάκος Ανδρέου, με τον τρόπο αυτό θα κινητοποιηθούν κεφάλαια 7 δισ. ευρώ, καθώς η αναχρηματοδότηση της εταιρικής οικονομίας, θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η διετία 2014-15 σημείωσε θα είναι διετία πρωτοβουλιών για 2.000 επιχειρήσεις, με αναχρηματοδοτήσεις, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εξαγορές και συγχωνεύσεις, η υλοποίηση των οποίων μπορεί να προσθέσει 0,7% – 1% στο ΑΕΠ ετησίως μέχρι το 2020. Αναγκαίος όρος για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι η αλλαγή του πτωχευτικού νόμου, που θα διευκολύνει τις διαδικασίες ανάληψης πρωτοβουλιών από την πλευρά των πιστωτών και έγκρισης των επιχειρηματικών σχεδίων από εξειδικευμένους συμβούλους, καθώς και ένα απλούστερο και σταθερό φορολογικό καθεστώς.

Το θετικό συμπέρασμα που βγαίνει από τη μελέτη είναι ότι ενώ στην περίοδο της κρίσης μειώθηκε σημαντικά η οικονομική δραστηριότητα, δεν καταστράφηκε ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Η κερδοφορία και η ανάπτυξη στην εταιρική οικονομία είναι συγκεντρωμένες στις εταιρείες Stars, και οι οποίες ανήκουν σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δεν εξαντλούνται σε συγκεκριμένους κλάδους. Υπό αυτή την έννοια η PwC καταλήγει ότι οι πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν δεν θα πρέπει να υπακούουν σε κλαδικές προσεγγίσεις. Η μόνη βάση πολιτικών για τη διευκόλυνση της κατανομής πόρων μέσα στην οικονομία σύμφωνα με τον κ. Μητρόπουλο, «είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την εμφάνιση περισσότερων και μεγαλυτέρων Stars και οι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που έχουν συστηματική ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία και λελογισμένο δανεισμό σε σχέση με τις χρηματορροές τους».