ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

5 όροι για να παγώσουν οι δόσεις δανείων 17.800 επιχειρήσεων

5 όροι για να παγώσουν οι δόσεις δανείων 17.800 επιχειρήσεων

Πέντε προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν οι 17.800 επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν την αναστολή καταβολής δόσεων για τα δάνεια που έχουν λάβει με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις ευνοϊκές διατάξεις είναι:

1. Να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους πριν από την έναρξη της περιόδου αναστολής, καθώς και την τυχόν οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας.

2. Να βρίσκονται σε λειτουργία.

3. Να μην έχουν υπαχθεί, αλλά ούτε και να έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

4. Η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας του δανείου (με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά την αναστολή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών σε περίπτωση εκκαθάρισης).

5. Η αναστολή να πραγματοποιείται επί ίσοις όροις τόσο για το εγγυημένο, όσο και για το μη εγγυημένο τμήμα των αναστελλόμενων δόσεων και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα για τα μη εγγυημένα από το Δημόσιο δάνεια.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η εν λόγω ρύθμιση αφορά 17.800 επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν λάβει δάνεια συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ και η εγγύηση
του Δημοσίου ανέρχεται στο 1,9 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα δάνεια αφορούν πυρόπληκτους, πτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, σεισμόπληκτους και επιχειρήσεις – επαγγελματίες της Βορείου Ελλάδας.