ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δάνεια και τίτλους 325 εκατ. ευρώ αποκτά η Πειραιώς από τη MIG έναντι 165 εκατ.

Δάνεια και τίτλους 325 εκατ. ευρώ αποκτά η Πειραιώς από τη MIG έναντι 165 εκατ.

Ως κλασική μορφή αναδιάρθρωσης δανειακής απαίτησης χαρακτηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς την πρόσφατη συμφωνία με τη MIG. Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι 165 εκατ. ευρώ δάνεια και τίτλους αξίας 325 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας ταυτοχρόνως τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του ομίλου MIG. «Η συμφωνία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προβληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών εξασφαλίσεων, με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Διευκρινίσεις

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση της τράπεζας διευκρινίζεται:

• Η ουσία της συναλλαγής είναι η αναδιάρθρωση εταιρικού δανεισμού (corporate restructuring). Συνιστά δηλαδή μια κλασική μορφή αναδιάρθρωσης δανειακής απαίτησης, στο πλαίσιο του τομέα Recovery Banking Unit/Task Force της Τράπεζας Πειραιώς.

• Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υφισταμένων δανειακών συμβάσεων του ομίλου MIG, με στόχο τον εξορθολογισμό του δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, γεγονός που του προσδίδει περαιτέρω στρατηγική ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των πιστωτριών τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του ομίλου MIG, μεταξύ αυτών και της Τράπεζας Πειραιώς.

• Επειτα από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, μεταβιβάστηκαν τελικώς στην Τράπεζα Πειραιώς δύο δανειακές συμβάσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB), ύψους 75 εκατ. και 250 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, έναντι τιμήματος 165 εκατ., για τις οποίες υπήρξε σχετική εκκρεμότητα αναφορικά με το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στην αρχική περίμετρο της εξαγοράς των καταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

• Ως αποτέλεσμα της σχετικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι συνολικού τιμήματος 165 εκατ. ευρώ και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση δάνειο ύψους 75 εκατ. ευρώ προς τη RKB το οποίο καλύπτεται με πολλαπλάσιας αξίας εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις, ομολογίες ύψους 250 εκατ. ευρώ από το ομολογιακό δάνειο της MIG, με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή και απόδοση 7% ετησίως. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε να προβεί σε μερική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους όρους του δανείου, για το ποσό των 90 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, ποσό πoυ αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.