ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (21/5/14)

Σύντομα (21/5/14)

Τα Ελληνικά Καλώδια είχαν πτώση 14% κύκλου εργασιών

Οι μειωμένες τιμές των βασικών μετάλλων και η μειωμένη ζήτηση των χωρών της Ε.Ε. από τις αρχές του 2014 προκάλεσαν την υστέρηση κατά 14% του κύκλου εργασιών των Ελληνικών Καλωδίων το α΄ τρίμηνο της χρονιάς. Ωστόσο οι εξαγωγές προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,7 εκατ. ευρώ το 2013. Τα αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 1,6 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιρειών του ομίλου λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων, καθώς και κατά 1,3 εκατ. ευρώ λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού).

Παράταση του διαγωνισμού ζεύξης Περάματος-Σαλαμίνας

Την παράταση κατά 4 μήνες, έως τον προσεχή Σεπτέμβριο, του διαγωνισμού για την υποθαλάσσια ζεύξη Περάματος-Σαλαμίνας αποφάσισε χθες το υπουργείο Υποδομών. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Ιούλιο του 2012 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει μετατεθεί έως τώρα πέντε φορές (ομοίως και της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας). Το αρχικό σχέδιο περιελάμβανε την κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας μήκους περίπου 1,1 χλμ. με τις εκατέρωθεν προσβάσεις της (συνολικό μήκος έργου περί τα 3 χλμ.) από τον ανισόπεδο κόμβο Περάματος μέχρι τoν κόμβο Παλουκίων, καθώς ενδεχομένως και των οδικών τμημάτων παράκαμψης των πόλεων Περάματος και Σαλαμίνας, μήκους περίπου 14,5 χλμ. Το κόστος έχει υπολογιστεί κατ’ αρχάς σε 350 εκατ. και το έργο έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί με σύμβαση παραχώρησης. Το έργο παραμένει «στα συρτάρια» τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της κρίσης, παραταύτα το υπουργείο Υποδομών πραγματοποίησε τον Νοέμβριο διαγωνισμό ύψους 430.000 ευρώ για την πρόσληψη εξωτερικού νομικού συμβούλου για το έργο.

Αύξηση κεφαλαίου για την Ηλεκτρονική

Την αύξηση κεφαλαίου υπέρ του βασικού μετόχου Ιωάννη Στρούτση, σε τιμή πολλαπλάσια της τρέχουσας, καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Ηλεκτρονικής Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα είναι ύψους 172.413,90 με καταβολή μετρητών και την έκδοση 574.713 νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,74 ευρώ ανά μετοχή, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των λοιπών μετόχων και διάθεση των εν λόγω μετοχών στον βασικό μέτοχο Ιωάννη Στρούτση. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει στις 24 Ιουνίου.

Με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Wastewater Treatment» διακρίθηκε η εταιρεία Ζαριφόπουλος Α.Ε. για την εφαρμογή ΒΜS της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στις κεντρικές αποθήκες της ΑΒ Βασιλόπουλος, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η απονομή του βραβείου «Facilities Management 2014» έγινε στο πλαίσιο ειδικής τελετής.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, βραβεύθηκαν οι καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους.

Λειτουργικές ζημίες για τη Σίδμα το α΄ τρίμηνο

Aρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) εμφάνισε η εισηγμένη «Σίδμα» το πρώτο τρίμηνο του 2014 καθώς παρουσίασε ζημιές 12.600 ευρώ έναντι κερδών 379.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οπως εξηγεί η εταιρεία, τα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα οφείλονται στην έκτακτη επιστροφή 200.000 ευρώ περίπου στον ΛΑΓΗΕ, ποσό που αφορούσε μέρος της παροχής ενέργειας φωτοβολταϊκών χρήσης 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ύψους 2,2 εκατ. ευρώ και είναι οριακά αυξημένα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013. Με αύξηση του κύκλου εργασιών ολοκλήρωσε η «Σίδμα» το πρώτο τρίμηνο του 2014, τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε ενοποιημένο. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην αύξηση αυτή συνετέλεσαν αφενός μεν στη μητρική η βελτίωση των εξαγωγών της, αφετέρου δε στον ενοποιημένο κύκλο η αύξηση τόσο των εξαγωγών της θυγατρικής «Πανέλκο» όσο και των πωλήσεων της θυγατρικής Sidma Bulgaria.