ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενiσχυση 36,5% στα κέρδη του ομίλου Μυτιληναίου το α΄ τρίμηνο

Ενiσχυση 36,5% στα κέρδη του ομίλου Μυτιληναίου το α΄ τρίμηνο

Oι ισχυρές ταμειακές επιδόσεις της ΜΕΤΚΑ, η συνεισφορά του τομέα ενέργειας και ο έλεγχος κόστους στη μεταλλουργία επέτρεψαν στον όμιλο Μυτιληναίου να εμφανίσει καθαρά κέρδη ύψους 15,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι 11,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 36,5%. Αξίζει να σημειωθεί η βελτίωση των ταμειακών ροών και του πιστωτικού προφίλ (credit profile) του ομίλου.

Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 436,9 εκατ. ευρώ από 509,7 εκατ. ευρώ το 2013 και 724,8 εκατ. ευρώ το 2012.

Ισχυρά αποτελέσματα εμφάνισε η ΜΕΤΚΑ το α΄ τρίμηνο του 2014, η οποία επιταχύνει την εκτέλεση των έργων διεθνώς και επιτυγχάνει σταθερά υψηλά λειτουργικά περιθώρια. Πιο συγκεκριμένα, η θυγατρική του ομίλου κατέγραψε κύκλο εργασιών 189,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014, έναντι 134 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 41%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 32,7 εκατ. από 22,9 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013.

Το επόμενο διάστημα η εταιρεία θα επιδιώξει την ανάληψη νέων έργων στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, αξιοποιώντας την πείρα και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τα προηγούμενα έτη σε διεθνές επίπεδο.

Ο τομέας μεταλλουργίας και μεταλλείων του ομίλου απορρόφησε τις ισχυρές πιέσεις που προκλήθηκαν από τις αδύναμες τιμές του Αλουμινίου στο χρηματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου (LME), που κατέγραψαν πτώση 14% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013, αλλά και από το επιβαρυμένο κοστολογικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε θέματα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Ο κύκλος εργασιών του τομέα εμφανίζεται μειωμένος στα 96,3 εκατ. ευρώ, από 112,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά στα 8,8 εκατ. ευρώ, έναντι 8,7 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΕΛΛΟΝ, μέσω του οποίου επετεύχθη μια άνευ προηγουμένου μείωση του κόστους για τα διεθνή δεδομένα.

Ο τομέας ενέργειας συνέβαλε στον κύκλο εργασιών με 59,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014, έναντι 113,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση ως συνέπεια της χαμηλότερης ζήτησης και των αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 27,3 εκατ. ευρώ έναντι 22,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο όμιλος, έχοντας πλέον ολοκληρώσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της ενέργειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, έχει εξασφαλίσει σημαντικό μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η είσοδος της Protergia στη λιανική αγορά θέτει τις βάσεις ώστε ο όμιλος να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, προσβλέποντας στην ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού.