ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτώση εσόδων και κερδών για τη Vodafone-Panafon στη χρήση 2013/14

Πτώση εσόδων και κερδών για τη Vodafone-Panafon στη χρήση 2013/14

Κάμψη εσόδων και κερδών παρουσίασε η Vodafone-Panafon στη χρήση του 2013/14. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες η μητρική εταιρεία, η Vodafone-Panafon εμφάνισε έσοδα ύψους 734 εκατ. ευρώ για την περίοδο 1/4/2013-31/3/2014, μειωμένα κατά περίπου 17% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση της περιόδου 2012/13. Για την ίδια περίοδο, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 15% και διαμορφώθηκαν σε 203 εκατ. ευρώ, από 239 εκατομμύρια που ήταν στην προηγούμενη χρήση. Τέλος τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 29% στα 66 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία στη χρήση που έληξε τον περασμένο Μάρτιο, αύξησε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της (Capex) κατά 11,5% φτάνοντας τα 87 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική ήταν η διεύρυνση (+141%) των λειτουργικών ταμειακών ροών σε 140 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τους συνδρομητές, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση του αριθμού κατά 8,6% στη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς. Από περίπου 4,5 εκατομμύρια στις 31/3/2013, τον περασμένο Μάρτιο ανήλθαν σε 4,9 εκατομμύρια. Οριακή ωστόσο ήταν η μεταβολή του αριθμού των συνδρομητών για το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο της ημερολογιακού 2014.

Η εταιρεία παρέχει ακόμη σημαντικά στοιχεία της κίνησης του δικτύου της στην Ελλάδα. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι τόσο η τηλεφωνική επικοινωνία, όσο και η μετάδοση δεδομένων αυξάνει σημαντικά. Μεταξύ των δύο τελευταίων χρήσεων, ο συνολικός όγκος τηλεφωνίας, μετρημένος σε λεπτά της ώρας, αυξήθηκε κατά περίπου 8% και ανήλθε σε 9,6 δισ. λεπτά από 8,9 δισεκατομμύρια που ήταν το 2013/12. Ακόμη πιο σημαντική είναι η αύξηση στη κίνηση δεδομένων, η οποία διευρύνθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά 48%. Συγκεκριμένα ο συνολικός όγκος ανήλθε σε περίπου 4,5 δισ. MBytes, από περίπου 3,0 δισ. Mbytes στη χρήση 2012/13. Ο συνολικός όγκος δεδομένων προέρχεται από άθροισμα των δεδομένων που «κατεβάζουν» και «ανεβάζουν» οι χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώνων στην Ελλάδα, αλλά και όσοι διαθέτουν data cards για φορητούς Η/Υ. Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) ωστόσο, συνέχισε να υποχωρεί, και για πρώτη φορά στην ιστορία της Vodafone-Panafon, υποχώρησε στο τελευταίο τρίμηνο κάτω από τα 10 ευρώ. Η εταιρεία απέδωσε τη μείωση αυτή, στην κάμψη των τελών τερματισμού στα δίκτυα κινητής και στον υψηλό ανταγωνισμό.

Tέλος, περίπου το 25% των συνδρομητών της Vodafone στην Ελλάδα διαθέτει «έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ενώ περίπου το 56% των συνδρομητών καταβάλει αμοιβή για πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του ασύρματου δικτύου της.