ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παγωτό: Ανοδικός ο κλάδος, με προβάδισμα της ιδιωτικής ετικέτας

Παγωτό: Ανοδικός ο κλάδος, με προβάδισμα της ιδιωτικής ετικέτας

Πτωτική πορεία σε όγκο και αξία, εμφάνιζε έως και το 2011 η εγχώρια αγορά παγωτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ, καθώς το μειούμενο εισόδημα των καταναλωτών και η υποχώρηση του αριθμού των μικρών καταστημάτων οδήγησαν σε υποχώρηση της κατανάλωσης.

Ωστόσο το 2012  -σύμφωνα με τη SymphonyIRI-  σημειώθηκε άνοδος κατά 20,5% σε όγκο (στα 31,7 εκατ. λίτρα), λόγω της στροφής των καταναλωτών σε πιο οικονομικές συσκευασίες (οικογενειακά παγωτά και πολυσυσκευασίες).

Ωφελημένα από την τάση αυτή αποδεικνύονται, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, τα σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σταδιακά η συμμετοχή τους στη συνολική αξία της αγοράς έναντι των μικρών σημείων πώλησης.

Η κατανάλωση οικογενειακών παγωτών σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 38,4%, αποτελώντας το 52% της συνολικής αγοράς. Σημαντική χαρακτηρίζεται και η αύξηση των πολυσυσκευασιών (+29%), ενώ τα ατομικά παγωτά επέδειξαν τη μικρότερη άνοδο (+2,1%), με το αντίστοιχο μερίδιο να υποχωρεί σε 40%. Επίσης, τα παγωτά ιδιωτικής ετικέτας (private label) αποτέλεσαν το 27%, αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά δύο περίπου μονάδες.

Ωστόσο, το 2013 η αγορά υποχώρησε εκ νέου, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το καλοκαίρι δεν ευνόησαν την κατανάλωση, σε συνδυασμό βέβαια με το περιορισμένο καταναλωτικό εισόδημα. Ενδεικτικά, η αγορά των σούπερ μάρκετ σημείωσε υποχώρηση 8,9% σε όγκο, με τις απώλειες να προέρχονται κυρίως από τα οικογενειακά παγωτά (-8,2%), ενώ η μείωση σε πολυσυσκευασίες και PL ήταν μικρότερη ( -6,4% και -4% αντίστοιχα).

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 16  επιχειρήσεων (εξαιρουμένης της Nestle). Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2012 εμφάνισε ήπια ανάκαμψη κατά 4,6%, στα 126,22 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) υποχώρησαν κατά 32%, στα 14,21 εκατ. ευρώ, ενώ προέκυψαν προ φόρων ζημιές 2,48 εκατ. ευρώ.

Το μέσο περιθώριο ΚΠΤΦΑ σημείωσε άνοδο στο 16%, από 12% το 2011, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των ΚΠΦ υποχώρησε κατά μισή μονάδα στο 1%.

Η κεφαλαιακή μόχλευση διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο (3,4 προς 1).

Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης εμφάνισε μικρή βελτίωση σε 0,5 προς 1. Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε περαιτέρω σε 2,9%