ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 15,4 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της Eurobank Properties

Στα 15,4 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της Eurobank Properties

Αισθητά βελτιωμένα ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο, σε ένα δείγμα βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Βασικοί λόγοι για τη θετική αυτή εξέλιξη ήταν η άνοδος των εσόδων από ενοίκια κατά 11% σε 10,5 εκατ. ευρώ, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ και η εμφάνιση κερδών ύψους 4,2 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στην εύλογη αξία.

Η αύξηση των εσόδων από τα ενοίκια αποδίδεται στην προσθήκη νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, αρχής γενομένης από τα τέσσερα εμπορικά ακίνητα που αποκτήθηκαν τους τελευταίους μήνες του 2013, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι μισθωμένο στην αλυσίδα Praktiker. Αντίστοιχα, τα κέρδη της Eurobank Properties από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία, οφείλονται στην ενσωμάτωση στο χαρτοφυλάκιο δύο ακινήτων αποθηκευτικής χρήσης στην περιοχή του Ασπροπύργου, τα οποία ενσωματώθηκαν στον ισολογισμό της εταιρείας εντός του Μαρτίου. Συγκεκριμένα, το τίμημα απόκτησής τους ανήλθε σε 14,2 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση σχετική εκτίμηση, η αξία τους ανέρχεται σε 18,5 εκατ.

Θετική εξέλιξη είναι και η αύξηση των διαθεσίμων της εταιρείας, τα οποία στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν σε 320 εκατ. ευρώ, έναντι 191 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2013. Μάλιστα, την ίδια στιγμή, το ύψος του δανεισμού περιορίστηκε σε 68 εκατ. ευρώ, έναντι 125 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2013. Αυτό οφείλεται στην πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου ύψους 56 εκατ. ευρώ που βάρυνε τη θυγατρική Cloud Hellas Kτηματική, ιδιοκτήτρια χαρτοφυλακίου τεσσάρων εμπορικών ακινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω εταιρεία αποκτήθηκε από την Eurobank Properties στο τέλος του 2013.