ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφαλαιακή υπεροχή των εγχωρίων τραπεζών έναντι των ευρωπαϊκών

22s21trapellksene
barcll

Μετά τις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου συνολικού ύψους 8,3 δισ. ευρώ, οι εγχώριες τράπεζες υπερέχουν κεφαλαιακά, και μάλιστα σημαντικά, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Το εντυπωσιακότερο, όμως, είναι ότι η ισχυρή κεφαλαιακή θέση των εγχωρίων τραπεζών επιτυγχάνεται παρά την οικονομική καταστροφή που έχει προκαλέσει η εξαετής ύφεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώνονται στην Ευρώπη στο 6,1%, ενώ στην Ελλάδα ξεπερνούν το 30%, δηλαδή, είναι πέντε φορές υψηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρώπη.

Η ανακεφαλαιοποίηση των εγχωρίων τραπεζών πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, η πρώτη (28,6 δισ. ευρώ) το περασμένο καλοκαίρι όπου το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων προήλθε από το ΤΧΣ, ενώ η δεύτερη (8,3 δισ. ευρώ) ολοκληρώθηκε την εφετινή άνοιξη με συμμετοχή αποκλειστικά ιδιωτικών κεφαλαίων. Συνολικά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ενισχύθηκαν με κεφάλαια, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ύψους 37 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Euroxx, στο τέλος του 2013 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βασικών κεφαλαίων (Core Tier 1) της Alpha Bank διαμορφώθηκε στο 16,1%, της Τράπεζας Πειραιώς στο 13,9%, της Eurobank στο 11,3% και της Εθνικής Τράπεζας στο 11,2%. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Barclays, ο μέσος δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων των ευρωπαϊκών τραπεζών διαμορφώθηκε στο 10,5%.

Η κεφαλαιακή βάση των εγχωρίων τραπεζών θα ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς όλες εφαρμόζουν προγράμματα αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνουν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, θυγατρικών και περαιτέρω απομόχλευση. Οπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς μέσω των κινήσεων που έχει δρομολογήσει ο όμιλος μέχρι το φθινόπωρο ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ΕΤΕ θα έχει ξεπεράσει το 18%. Σε επίπεδα άνω του 17% θα διαμορφωθεί ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων της Eurobank μέχρι το τέλος του έτους.

Οπως σημειώνουν στην «Κ» επιτελικά στελέχη τραπεζών, ο συντελεστής ιδίων κεφαλαίων των εγχωρίων τραπεζών, βάσει των ορισμών και κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, θα διαμορφωθεί κοντά στο 13%, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος θα είναι στο 10%. Ωστόσο, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, στην πραγματικότητα οι εγχώριες τράπεζες είναι υπερ-κεφαλαιοποιημένες, είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις από το κύμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι επισφάλειες θα ενισχυθούν και το 2014, αν και με μειούμενο ρυθμό, και θα ανέλθουν στο ζενίθ από το ξέσπασμα της κρίσης. Το 2015 αναμένεται μικρή μείωση, ενώ η ουσιαστική μείωση των «κόκκινων» δανείων θα πραγματοποιηθεί το 2016 και αργότερα το 2017 αναμένεται τα «κόκκινα» δάνεια να διαμορφωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα των σημερινών. Το μεγάλο κεφαλαιακό απόθεμα είναι, λοιπόν, απαραίτητο, καθώς οι ζημίες από τις επισφάλειες θα «ροκανίσουν» μέρος των κεφαλαίων.