ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεπέρασαν τα 71 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Ξεπέρασαν τα 71 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Στο ζενίθ έχουν φτάσει τα «κόκκινα» δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που κορυφώθηκαν εκ νέου στο τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας τα 71 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το ένα τρίτο του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, που διαμορφώθηκε στο τέλος τριμήνου στα 215,9 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες, το σύνολο των κατηγοριών παρουσίασε στο τέλος του πρώτου τριμήνου επιδείνωση, με συνέπεια το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων, δηλαδή αυτών που δεν εξυπηρετούνται για διάστημα άνω των τριών μηνών, να αυξηθεί για το συνολικό χαρτοφυλάκιο στο 33% από 31,8% που ήταν στο τέλος του προηγούμενου έτους. Οι εκτιμήσεις ωστόσο κάνουν λόγο για επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, αναμένοντας τη σταθεροποίηση των «κόκκινων» δανείων στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του έτους και την έναρξη της σταδιακής αποκλιμάκωσης από το τρίτο τρίμηνο και μετά. Καθοριστικό παράγοντα θα παίξει φυσικά η ανακοπή της ύφεσης και η σταθεροποίηση της οικονομίας, που αναμένεται να φανεί από το καλοκαίρι με την ενίσχυση του τουρισμού.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό επισφαλειών εξακολουθεί να εμφανίζει η καταναλωτική πίστη, που ήταν και η πρώτη που χτυπήθηκε από την κρίση. Τα νεότερα ωστόσο στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα επικεντρώνεται πλέον στα επιχειρηματικά δάνεια, που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα, αντιπροσωπεύοντας το 60% του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Τα τελευταία στοιχεία ανεβάζουν τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια στα 39 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επισφάλειες των οποίων έχουν εκτιναχθεί πάνω από το 47%, με τάση μάλιστα να φθάσουν το 50%. Με δεδομένο ότι το χαρτοφυλάκιο των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτών δηλαδή που ο τζίρος τους δεν ξεπερνά τα 2,5 – 3 δισ. ευρώ, ανέρχεται στα 23 δισ. ευρώ, τα «κόκκινα» δάνεια αυτής της κατηγορίας διαμορφώνονται πλέον στα 11 δισ. ευρώ και αποτελούν μία από τις πιο δύσκολες κατηγορίες διαχείρισης προβληματικών δανείων, καθώς στην πλειοψηφία τους δεν συνοδεύονται με επαρκείς εγγυήσεις, ενώ αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν κλείσει.

Ανησυχητική συνεχίζει να είναι και η εικόνα των στεγαστικών δανείων. Παρά τις πολυάριθμες μέχρι σήμερα ρυθμίσεις, το ποσοστό των επισφαλειών αυξήθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου στο 27% από 25,8% που ήταν στο τέλος του 2013, ανεβάζοντας τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια στα 19,2 δισ. ευρώ, στο σύνολο των 71 δισ. ευρώ που είναι το αντίστοιχο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Σημειώνεται ότι ειδικά στην κατηγορία των στεγαστικών που συνοδεύονται με προσημείωση, ο χαρακτηρισμός τους ως επισφαλών μετρά έπειτα από καθυστέρηση 180 ημερών σε αντίθεση με τα μη ενυπόθηκα που χαρακτηρίζονται επισφαλή έπειτα από τρίμηνη καθυστέρηση.

Αυξημένα ήταν επίσης στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους τα μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια, καθώς το ποσοστό των επισφαλειών αναρριχήθηκε από το 44,8% που ήταν στο τέλος του 2013, στο 46%. Με δεδομένο το ότι το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου στα 29,4 δισ. ευρώ, τα καταναλωτικά δάνεια στο «κόκκινο» αντιπροσωπεύουν πλέον το μισό περίπου των δανείων καταναλωτικής πίστης, φθάνοντας τα 13 δισ. ευρώ και αποτελούν την πιο επιβαρυμένη κατηγορία.