ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτιώθηκαν οι απολογισμοί βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Βελτιώθηκαν οι απολογισμοί βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας των απολογισμών βιωσιμότητας από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της ΕΥ «Sustainability Reporting in Greece». Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκθέσεις βιωσιμότητας φαίνεται να προσεγγίζουν ένα σημείο καμπής, καθώς δεν περιορίζονται πλέον στους πρωτοπόρους, αλλά καθιερώνονται ως κυρίαρχη τάση. Το να μην αποφασίζει μια επιχείρηση να προχωρήσει στην έκδοση σχετικών απολογισμών θα μπορούσε να έχει αρνητική επιρροή στην επίδοση, τη φήμη της, ακόμη και στην ικανότητά της να αντλήσει κεφάλαια.

H έκθεση, η οποία αποτελεί την πρώτη καταγραφή στοιχείων τριετίας για τους απολογισμούς βιωσιμότητας στην Ελλάδα, περιλαμβάνει ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με το προφίλ των εταιρειών που υιοθετούν την πρακτική, τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες που επικρατούν, την ανάλυση ουσιαστικότητας, τη σύνδεση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την εξωτερική διασφάλιση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών κ.ά. Η έκθεση βασίζεται σε δημοσιευμένους απολογισμούς για τις περιόδους αναφοράς 2010 έως και 2012 και πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2013 και Απριλίου 2014.

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, παρατηρείται μείωση στον αριθμό των απολογισμών βιωσιμότητας που εκδόθηκαν για το 2011 και 2012, σε σύγκριση με το ιστορικά υψηλό επίπεδο του 2010. Παρόλα αυτά, η ποιότητα φαίνεται να βελτιώνεται, καθώς παρατηρείται μία σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση των απολογισμών, από εργαλεία επικοινωνίας σε εργαλεία στρατηγικής βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στην Ελλάδα, το 98% των εταιρειών που δημοσίευσαν απολογισμούς για το οικονομικό έτος 2012 δήλωσε ενεργητικό που υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο το 10% έχει λιγότερους από 100 εργαζομένους. Η συγκεκριμένη πρακτική καλύπτει διάφορους τομείς, με το 51% το 2012 να εκπροσωπεί τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά και τα βιομηχανικά προϊόντα.