ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο εξωτερικό εστιάζουν την ανάπτυξή τους οι ελληνικές εταιρείες και όχι στην εγχώρια αγορά

Στο εξωτερικό εστιάζουν την ανάπτυξή τους οι ελληνικές εταιρείες και όχι στην εγχώρια αγορά

Σύμφωνα με μια νέα παγκόσμια έρευνα της Regus, 250% περισσότερες εταιρείες αναζητούν λύσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης στις εγχώριες αγορές σε σχέση με όσες εστιάζουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν ακολουθεί αυτήν την τάση, με το 38% των επιχειρήσεων να παρουσιάζει ανάπτυξη στο εξωτερικό σε σύγκριση με το 28% που εστιάζει στην εγχώρια αγορά.

Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις περισσότερων από 20.000 ανώτερων στελεχών και επιχειρηματιών σε 95 χώρες. Αποδεικνύει ότι το 42% των εταιρειών στοχεύει στην ενδογενή ανάπτυξη, ενώ μόνο το 17% στη διεθνή. Τα πέντε σημαντικότερα εμπόδια στη διεθνή ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών φαίνεται ότι είναι τα εξής:

• Η πρόσληψη προσωπικού κορυφαίας ποιότητας (88%).

• Η έλλειψη πληροφόρησης για την αγορά (80%).

• Η έλλειψη γνώσεων και επαφών στο πλαίσιο της εγχώριας αγοράς (76%).

• Η πρόσβαση σε ευέλικτους χώρους εργασίας (68%).

• Η δυσκολία δημιουργίας τοπικού δικτύου διανομής (62%).

Η εστίαση στην ενδογενή ανάπτυξη είναι ακόμη πιο έντονη στις αναδυόμενες αγορές, όπου ο αριθμός των εταιρειών που την επιδιώκουν είναι τριπλάσιος (51%) σε σχέση με τον αριθμό των εταιρειών που εστιάζουν στο εξωτερικό. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάκαμψης ξεκινούν να ωφελούν περισσότερα άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αρχίζει να αποκαθίσταται και η εξάρτηση από τις εξαγωγές μειώνεται. Σχολιάζοντας τη μελέτη, η κ. Κατερίνα Μάνου,  regional general manager – Balkans της Regus υποστηρίζει: «Εχει παρατηρηθεί σημαντική αναστροφή τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς οι εταιρείες παρουσιάζουν πλέον μεγαλύτερη ανάπτυξη στις εγχώριες αγορές σε σχέση με την επέκταση στο εξωτερικό. Αυτή η αλλαγή μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι για τις επιχειρήσεις να παραμένουν ευέλικτες και κλιμακούμενες, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην αστάθεια των αγορών, αλλά επίσης επισημαίνει μια σημαντική αύξηση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στις αναδυόμενες οικονομίες. «Ανεξαρτήτως εάν οι επιχειρήσεις επεκτείνονται σε νέες αγορές στη δική τους χώρα ή στο εξωτερικό, βασίζονται σε μια σειρά σημαντικών παραγόντων. Είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη και ενημερωμένη πληροφόρηση για την αγορά, να δικτυώνονται και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε διάφορες επιλογές όταν αναζητούν την καλύτερη τοποθεσία για να ξεκινήσουν. Εκτός από αυτές τις ανάγκες, ο ευέλικτος χώρος εργασίας τούς επιτρέπει να αντιδρούν γρήγορα στις αγορές και να μη χρειάζεται να επενδύουν από το κεφάλαιό τους για την περαιτέρω ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνονται ταχύτατα, αλλά και να αποσύρονται γρήγορα σε περίπτωση ευκαιριών ανάπτυξης σε άλλες περιοχές».