ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σαράντης: στα 12,5 εκατ. η καθαρή ταμειακή θέση

Σαράντης: στα 12,5 εκατ. η καθαρή ταμειακή θέση

Eνοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 1,92 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Σαράντης το α΄ τρίμηνο του 2014 από 2,26 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης, το περιθώριο καθαρού κέρδους τους πρώτους 3 μήνες της χρονιάς ανήλθε σε 3,77% από 4,68% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οπως εξηγεί η εισηγμένη, το βασικό χαρακτηριστικό που επηρέασε την κερδοφορία του ομίλου κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου είναι η εφαρμογή ισχυρών προγραμμάτων μάρκετινγκ πίσω από την τοποθέτηση νέων προϊόντων και καινοτομιών στις βασικές προϊοντικές κατηγορίες, ενέργειες που είναι όμως απαραίτητες για την αύξηση των μεριδίων αγοράς και τη μελλοντική επιταχυνόμενη ανάπτυξη του ομίλου.

Παρά το δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, ο όμιλος Σαράντη εμφάνισε καθαρή θετική ταμειακή θέση στα 12,5 εκατ. το α΄ φετινό τρίμηνο, έχοντας προβεί τον Ιανουάριο του 2014 σε πληρωμή προμερίσματος για τη χρήση του 2013 ύψους περίπου 10 εκατ. Oι συνολικές πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,74% σε σύγκριση με το περυσινό α΄ τρίμηνο στα 50,83 εκατ. Οι ξένες αγορές, που αντιπροσωπεύουν το 63% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης πωλήσεων, σημειώνοντας αύξηση 2,8%, που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά 4,76% σε τοπικό νόμισμα. Αναφορικά με την ελληνική αγορά, παρά το αδύναμο ξεκίνημα του έτους, οι πωλήσεις από την Ελλάδα σημείωσαν πτώση μόνο 2,6%, σηματοδοτώντας βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Η διοίκηση αναμένει για το σύνολο του 2014 αύξηση πωλήσεων 5,7% στα 250 εκατ. και αύξηση καθαρών κερδών 9,6% στα 17,02 εκατ.