ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Space Hellas: Ανάληψη τηλ/κού έργου για λογαριασμό του ΝΑΤΟ

Space Hellas: Ανάληψη τηλ/κού έργου για λογαριασμό του ΝΑΤΟ

Τηλεπικοινωνιακό έργο του ΝΑΤΟ σε 22 ευρωπαϊκές χώρες ανέλαβε να υλοποιήσει η εταιρεία Space Hellas.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η γερμανική εταιρεία Conet Solutions GmbH κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού του ΝΑΤΟ, ανέθεσε στη Space Hellas τις υπηρεσίες υλοποίησης δικτύου επικοινωνίας βασισμένου σε τεχνολογία VoIP, για τη διασύνδεση 36 στρατιωτικών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ, σε 22 ευρωπαϊκές χώρες.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2014 και το συμβατικό τίμημα για τη Space Hellas, ανέρχεται στα 194.000 ευρώ.