ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (23/5/14)

Σύντομα (23/5/14)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα 33.500 ευρώ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 33.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η εποπτική αρχή του χρηματιστηρίου αποφάσισε: α) την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην Alpha Bank, ως καθολικής διαδόχου της Εμπορικής Τράπεζας, για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από την τελευταία, αναφορικά με την προσυμβατική ενημέρωση των επενδυτών, β) την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς ως καθολικής διαδόχου της Cyprus Popular Bank Public Cο. LTD, η οποία ενεργώντας ως αντιπρόσωπος θυγατρικής ΑΕΔΑΚ δεν τήρησε τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων αλλοδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων πελατών της, κατά παράβαση του ν. 3283/2004, γ) την επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited, για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής συμμετοχής της στην εταιρεία «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ», κατά παράβαση του ν. 3556/2007. Τέλος, επέβαλε συνολικά πρόστιμα 7.500 ευρώ σε μετόχους και στην εισηγμένη αλευροβιομηχανία Λούλη.

Χρηματοδότηση 3,5 εκατ. στην Travelplanet24

Η Travelplanet24 λαμβάνει χρηματοδότηση 3,5 εκατ. ευρώ από τα επενδυτικά σχήματα Elikonos Jeremie & Odyssey Jeremie Partners και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση κεφαλαίου που έχει γίνει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα με κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) μέσω του επενδυτικού προγράμματος Jeremie. Η χρηματοδότηση συντονίστηκε από τη First Athens Corporate Finance. Η επένδυση θα κατευθυνθεί για την ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρείας στο εξωτερικό, για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και πιθανές εξαγορές εταιρειών στις χώρες στρατηγικού ενδιαφέροντος. Η Travelplanet24 συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 3 μεγαλύτερα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία στην ΝΑ Ευρώπη και ανάμεσα στα 10 μεγαλύτερα της Ευρώπης. Το 2013 η εταιρεία υπερδιπλασίασε τον κύκλο εργασιών της, από 98 εκατ. το 2012 σε 206 εκατ. το 2013. «Πιστεύουμε σε μια ελληνική εταιρεία με δυναμική στρατηγική και διαρκή εξέλιξη στο εξωτερικό και είδαμε στην Travelplanet24 σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον ανταγωνιστικό χώρο του διαδικτυακού τουρισμού», δήλωσε ο Τάκης Σολωμός, Partner της Elikonos Jeremie.

Κέρδη για Quest Συμμετοχών

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 907.000 ευρώ εμφάνισε το α΄ τρίμηνο του 2014 ο όμιλος Quest Συμμετοχών έναντι 157.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα οικονομικά αποτελέσματα της κυλιόμενης περιόδου έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 1,496 εκατ. ευρώ σε εφαρμογή του ψηφισθέντος στις 30 Μαρτίου 2014 νόμου, ο οποίος προέβλεπε αναδρομικό εκπτωτικό τιμολόγιο επί της παραχθείσας ενέργειας του προηγούμενου έτους (2013) στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς του ομίλου. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του ομίλου εμφανίζουν αρνητικό αποτέλεσμα 4,9 εκατ. (δάνεια) έναντι θετικού αποτελέσματος 1,4 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2013.

Το Kastri Hotel, στο πλαίσιο των ενεργειών για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας του στο περιβάλλον, συμμετέχει στο πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης συλλογής χρησιμοποιημένων σαπουνιών από ξενοδοχεία, «Καθαρά Χέρια». Με το πρόγραμμα, τα σαπούνια που έχουν χρησιμοποιηθεί στο ξενοδοχείο συλλέγονται και δίνονται στην οργάνωση «Καθαρά Χέρια», η οποία έπειτα από διαδικασία απολύμανσης και ανακύκλωσης, τα προωθεί σε φτωχές οικογένειες, σχολεία και ιδρύματα που έχουν ανάγκη. Το Kastri Hotel βρίσκεται στον χώρο του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Το Hilton γνωρίζει στους ξένους «κρυμμένες» γωνιές της Αθήνας

Ενα νέο πακέτο δημιούργησε το Hilton Aθηνών με την επωνυμία «City Walk Weekend for Two» σε συνεργασία με τους περιηγητές της Big Olive. Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσει στους ξένους επισκέπτες «κρυμμένες» γωνιές της Αθήνας με ιδιαίτερο ιστορικό αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα που συνδυάζεται με διαμονή και άλλες παροχές στο ξενοδοχείο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περίπατο κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Ιλισού, περιήγηση στα κτίρια της νεοκλασικής περιόδου, επίσκεψη στα κτίρια αρχιτεκτονικού μοντερνισμού καθώς και σε ιστορικά και λογοτεχνικά στέκια. Το εν λόγω πρόγραμμα εντάσσεται στην προσπάθεια για καθιέρωση της Αθήνας ως προορισμού City Break. To Ηilton πριν από 4 χρόνια είχε δημιουργήσει άλλο ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με την επωνυμία Cultural Weekend For Two σε συνεργασία με 6 από τα σημαντικότερα μουσεία της Αθήνας.