ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτιωμένα αποτελέσματα για τις τράπεζες το α΄ τρίμηνο

s21_trapezes_2305
s21_trapezes_2305--2

Βελτιωμένα θα είναι τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου για τις τράπεζες αντανακλώντας τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών. Οπως σημειώνουν στελέχη τραπεζών, οι επιδόσεις του α΄ τριμήνου θα είναι αισθητά βελτιωμένες, ως αποτέλεσμα των συνεργειών κόστους, της μείωσης του κόστους καταθέσεων και της επιβράδυνσης του ρυθμού σχηματισμού νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στην αντίπερα όχθη, αρνητικά επηρεάζει η συνεχιζόμενη απομόχλευση, δηλαδή η μείωση των χορηγήσεων δανείων, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στο α΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο -4,1%. Η σταθεροποίηση της οικονομίας και η ανάσχεση της ύφεσης είναι που κάνουν τη διαφορά: η μείωση του ΑΕΠ περιορίστηκε στο -1,1% το α΄ τρίμηνο έναντι πτώσης κατά -2,3% σε ετήσια βάση το δ΄ τρίμηνο του 2013 και -6,0% το α΄ τρίμηνο.2013. Οπως επισημαίνεται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank αναμένεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο του 2014. Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τα αποτελέσματα των τραπεζών:

α) Κόστος συνεργειών. Σημαντικό όφελος αποκομίζουν οι τράπεζες από τη μείωση των δαπανών λόγω συνεργειών. Ολες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε δραστική μείωση του αριθμού καταστημάτων αλλά και μείωση προσωπικού (το 2013 οι περισσότερες υλοποίησαν προγράμματα εθελουσίας εξόδου), κάτι που θα αποτυπωθεί στις δαπάνες.

β) Κόστος χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα θετικά επιδρά στις τράπεζες η μείωση του κόστους χρηματοδότησης, που συνεχίστηκε αν και με μικρότερη ταχύτητα το πρώτο τρίμηνο. Οπως σημειώνουν στελέχη τραπεζών, πριν από περίπου ένα χρόνο οι τράπεζες προσέφεραν επιτόκια καταθέσεων που διαμορφώνονταν στο 4%, ενώ σήμερα το επιτόκιο έχει συρρικνωθεί στο 2,7%-2,8%. Αναφέρουν ότι το α΄ τρίμηνο η μείωση συνεχίστηκε, με ήπιο ρυθμό όμως, και προβλέπουν ακόμα μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων στη συνέχεια. Με τα υπόλοιπα καταθέσεων να διαμορφώνονται κοντά στα 160 δισ. ευρώ, κάθε μείωση του επιτοκίου καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης (0,1%) οδηγεί σε μείωση του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών κατά 160 εκατ. ευρώ. Επίσης οι τράπεζες ωφελούνται από την αποπληρωμή της έκτακτης διαδικασίας ρευστότητας (ΕLA), που βαρύνονταν με σημαντικά υψηλότερο κόστος σε σχέση με τη βασική γραμμή χρηματοδότησης της ΕΚΤ.

γ) Μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ασφαλώς οι τράπεζες συνεχίζουν να επιβαρύνονται από την ενίσχυση των «κόκκινων» δανείων, τα οποία προσεγγίζουν το 33% του συνόλου των χορηγήσεων. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι επιβραδύνεται από τρίμηνο σε τρίμηνο ο ρυθμός δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δηλαδή το ποσό των καινούργιων δανείων που δεν εξυπηρετούνται είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου τριμήνου. Λιγότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σημαίνει λιγότερες προβλέψεις. Οπως σημειώνουν στελέχη τραπεζών, από τη στιγμή που η οικονομία θα επιστρέψει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, 2-3 τρίμηνα μετά θα αρχίσει και η αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται ότι η μείωση των επισφαλειών θα ξεκινήσει είτε από το τέλος του έτους είτε, πιθανότερα, από το α΄ τρίμηνο του 2015.