ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως και 90 μέρες καθυστέρηση στις πληρωμές των προμηθευτών

Εως και 90 μέρες καθυστέρηση στις πληρωμές των προμηθευτών

Πριν από λίγες ημέρες η ΦΑΓΕ δημοσιοποίησε τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2014. Στην έκθεση που τα συνοδεύει αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά έχουν υποχωρήσει, καθώς προμηθεύει με λιγότερα προϊόντα λιγότερο φερέγγυους πελάτες της. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η γνωστή γαλακτοβιομηχανία σταματάει να προμηθεύει σούπερ μάρκετ. Μόλις πριν από λίγους μήνες, άλλωστε, επανεμφανίστηκαν έπειτα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα γιαούρτια της στα ψυγεία κορυφαίας λιανεμπορικής αλυσίδας. Το παράδειγμα της ΦΑΓΕ έχουν ακολουθήσει και άλλοι προμηθευτές, διακόπτοντας τις πωλήσεις προς συγκεκριμένες αλυσίδες και φτάνοντας στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους, όπως για παράδειγμα η γνωστή πτηνοτροφική επιχείρηση των Ιωαννίνων «Νιτσιάκος». Αν μη τι άλλο, λοιπόν, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό σημείο τριβής μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπόρων, καθώς και οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Οι πρώτοι, ειδικά εάν δεν έχουν τη δυνατότητα πωλήσεων στο εξωτερικό και εξαρτώνται αποκλειστικά από τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, βρίσκονται σε ακόμη δυσμενέστερη θέση. Κι αυτό διότι αναγκάζονται να παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις. «Εάν η τιμή είναι δελεαστική, τότε να σας πληρώσουμε σε 30 ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά επικεφαλής ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ απευθυνόμενος σε προμηθευτή στη διάρκεια συνεδρίου για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Το άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι λιανέμποροι είναι ότι όσοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι των προμηθευτών στην ουσία χρηματοδοτούν τους λιγότερο συνεπείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου Βαρομέτρου Συναλλακτικής Συμπεριφοράς που διενεργεί η εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων Atradius, ο μέσος όρος καθυστέρησης των πληρωμών ανέρχεται στην Ελλάδα στις 66 ημέρες, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο των 52 ημερών που καταρτίστηκε με βάση ανάλογη έρευνα σε 13 ακόμη χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία). Σημειώνεται ότι το 2013 ο μέσος όρος καθυστέρησης των πληρωμών στην Ελλάδα ήταν 63,2 ημέρες. Μάλιστα, σε ορισμένους κρίσιμους κλάδους της οικονομίας η καθυστέρηση φέτος είναι ακόμη μεγαλύτερη και πιο συγκεκριμένα 75 ημέρες στη μεταποίηση και 70 ημέρες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα, το 22% των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα απάντησε ότι πληρώνεται από τους πελάτες του ύστερα από τουλάχιστον 90 ημέρες…