ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξπρές αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων από το 2015

s26_2605adeia-epixeir-nomosx
s26_2605adeia-epixeir-nomosx-2

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και πολλών συναρμόδιων υπουργείων, προκειμένου μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν εκδοθεί οι περίπου είκοσι υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που απαιτούνται για να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων.

Ο μεγαλύτερος φόβος που υπάρχει αφορά τα προεδρικά διατάγματα, καθώς ουκ ολίγες φορές έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις, μιας και στην περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας προβεί σε παρατηρήσεις επί των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, τα υπουργεία είναι υποχρεωμένα να τις ενσωματώσουν.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί ό,τι συνέβη με τον επενδυτικό νόμο, η πλήρης εφαρμογή του οποίου καθυστέρησε αρκετούς μήνες λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης των πέντε απαιτούμενων προεδρικών διαταγμάτων.

Ακριβώς για αυτό τον λόγο στον νόμο υπάρχει ειδική πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία όχι μόνο δίνεται δεσμευτική προθεσμία έκδοσης όλων των εφαρμοστικών κοινών υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων (μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015), αλλά και προβλέπεται ότι εάν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, τότε θα εξουσιοδοτείται ο υπουργός Ανάπτυξης να ρυθμίζει αυτός το πλαίσιο άσκησης κάθε οικονομικής δραστηριότητας.

Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν αφορούν από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι ο καθορισμός των γενικών όρων λειτουργίας στους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις για να αδειοδοτηθούν, έως και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τηρούνται τα πρακτικά από τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων που χορηγούν εγκρίσεις λειτουργίας και εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές.

Επίσης, θα πρέπει να εκδοθούν κοινές υπουργικές αποφάσεις για τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, για το ύψος των παραβόλων που θα καταβάλλουν οι εταιρείες προκειμένου να αδειοδοτηθούν, αλλά ακόμη και για τα στατιστικά στοιχεία που θα πρέπει να χορηγούν οι επιχειρήσεις. Στα κρίσιμα για την εφαρμογή του νόμου προεδρικά διατάγματα περιλαμβάνονται, ακόμη, αυτά που θα καθορίζουν τους όρους των ελέγχων των επιχειρήσεων, αλλά και τη λειτουργία των ειδικών διευθύνσεων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Στο δύσκολο έργο της κατάρτισης των υπουργικών αποφάσεων και των προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πύλης μέσω της οποίας θα γίνεται η διαδικασία της αδειοδότησης, η κυβέρνηση έχει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Task Force.