ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη της «Ελληνικά Χρηματιστήρια», το πρώτο τρίμηνο του 2014

Αύξηση 20% στα καθαρά κέρδη της «Ελληνικά Χρηματιστήρια», το πρώτο τρίμηνο του 2014

Αυξημένα κατά 20% εμφανίστηκαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της «Ελληνικά Χρηματιστήρια» (ΕΧΑΕ), το πρώτο τρίμηνο του 2014 και διαμορφώθηκαν στα 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 4 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή, το πρώτο τρίμηνο του 2014, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε 0,08 ευρώ έναντι 0,06 ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος κύριων εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 10,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,85 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο τρίμηνο 2014, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε, επίσης, από τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και το διακανονισμό των παραστατικών τίτλων (warrants), ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν, που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το β' τρίμηνο του 2013. Το πρώτο τρίμηνο 2014, σε warrants πραγματοποιήθηκε το 10,7% της αξίας και το 19,7% του όγκου συναλλαγών της αγοράς αξιών.

Συγκεκριμένα, η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 98%, το πρώτο τρίμηνο 2014, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (72,1 δισ. ευρώ έναντι 36,4 δισ. ευρώ), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 107,5 εκατ. ευρώ έναντι 65,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 65%. Η ρευστότητα της αγοράς παρουσίασε, επίσης, αύξηση, με το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 51,2 εκ. μετοχές έναντι 40,0 εκ. μετοχών, το πρώτο τρίμηνο 2013.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 36% (40,4 χιλ. έναντι 62,7 χιλ.) , ενώ τα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρότερη μείωση 14%, λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων τίτλων στην αγορά αξιών.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες κατέγραψε μείωση 4,8%, στα 3,9 εκατ. ευρώ από τα 4,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίστοιχη μείωση 4,8% παρουσίασε το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του ομίλου και διαμορφώθηκε στα 3,67 εκατ. ευρώ έναντι 3,86 εκατ. ευρώ, το 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ), το πρώτο τρίμηνο 2014, διαμορφώθηκαν στα 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.