ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Novartis Ελλάς: Με καθαρά κέρδη 3,6 εκ. ευρώ η χρήση 2013

Novartis Ελλάς: Με καθαρά κέρδη 3,6 εκ. ευρώ η χρήση 2013

Μειωμένα έσοδα κατέγραψε το 2013 η ελβετικών κεφαλαίων φαρμακευτική εταιρεία Novartis Ελλάς, η οποία τον χρόνο που πέρασε, όπως και το 2012 και το 2011, απέσπασε το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική εξωνοσοκομειακή αγορά, μεταξύ όλων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων της χώρας.

Σύμφωνα με τον 46ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 381,17 εκατ. ευρώ, από 410,10 εκατ. ευρώ το 2012 (440,21 εκατ. ευρώ το 2011), παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,1% σε ποσοστό και κατά 28,93 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς λόγω της συμπίεσης των τιμών των φαρμάκων.

Η εταιρεία, η οποία είναι κατά βάση εμπορική-εισαγωγική αλλά παράγει μέρος των προϊόντων της σε εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες, παρουσίασε λειτουργικές ζημιές 2 εκατ. ευρώ προ τόκων, καθώς οι δαπάνες της εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας της ξεπέρασαν κατά το ποσόν αυτό τα μεικτά κέρδη της. Ωστόσο, επωφελήθηκε από έκτακτα έσοδα 10,22 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν κατά 5,82 εκατ. ευρώ μεγαλύτερα από τα έκτακτα έξοδά της.

Κατόπιν αυτών κατέγραψε κέρδη προ φόρων 3,65 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,02 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 2,63 εκατ. ευρώ. Εν τέλει, μετά την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασε καθαρά κέρδη 3,58 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 0,96 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια του 2012 η ελβετική μητρική εταιρεία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής θυγατρικής της. Έτσι, τα ίδια κεφάλαια της Novartis Ελλάς στις 31.12.2013 ανέρχονταν σε 109,09 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 41,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 260,46 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, που αφορούν τα έσοδα των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας το 2013, η Novartis Ελλάς, η οποία διευθύνεται από τον Κωνσταντίνο Φρουζή, πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), κατετάγη πρώτη το περασμένο έτος, με μερίδιο της τάξεως του 8,4%. Επίσης, σύμφωνα με τον όγκο πωλήσεων, κατετάγη τέταρτη με μερίδιο 6,8%, που αντιστοιχεί στη διάθεση 25,3 εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών.