ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 12% της επιβατικής κίνησης για Aegean Airlines

Αύξηση 12% της επιβατικής κίνησης για Aegean Airlines

Ζημίες ύψους 8,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Aegean Airlines το πρώτο 3μηνο του 2014, οι οποίες συγκρινόμενες με τα αθροιστικά μεγέθη των Aegean Airlines και Olympic Air του αντίστοιχου 3μήνου 2013, είναι μειωμένες κατά 37% καθώς οι δύο εταιρείες κατέγραψαν πέρσι ζημίες 13,2 εκατ. ευρώ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Aegean Airlines διαμορφώθηκε στα 133,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 1% σε σχέση με τους κύκλους εργασιών των δύο εταιρειών το πρώτο 3μηνο του 2013 που έκλεισε στα 132,2 εκατ. ευρώ. Το EBIDTA διαμορφώθηκε στα 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 14,6 εκατ. ευρώ το πρώτο 3μηνο του 2013 (ενοποίηση αποτελεσμάτων Aegean Airlines και Olympic Air).

Ενίσχυση της πληρότητας κατά 1,8%

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα δημοσιευμένα μεγέθη της μητρικής του πρώτου 3μήνου 2013, καθώς το προηγούμενο έτος δεν είχε ενοποιηθεί η Olympic Air, η οποία εξαγοράστηκε τον Οκτώβριο του 2013. H αθροιστική επιβατική κίνηση των δύο εταιρειών για το πρώτο 3μηνο 2014 ανήλθε σε 1,6 εκατ. επιβάτες, ενισχυμένη κατά 12%. Στο δίκτυο εσωτερικού ταξίδεψαν 930.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17%, ενώ 700.000 επιβάτες επέλεξαν το δίκτυο εξωτερικού της εταιρείας όπου καταγράφηκε αύξηση 6%. Η πληρότητα αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, φθάνοντας το 73%. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας βελτιώθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα να έχουν αυξηθεί στα 274 εκατ. ευρώ από 239 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2013.

Επένδυση στην αύξηση του δικτύου

«Επενδύουμε στην αύξηση του δικτύου και της χωρητικότητας με 5 επιπλέον αεροσκάφη Airbus και 17 νέους προορισμούς εξωτερικού από τον Μάιο/Ιούνιο και για την καλοκαιρινή περίοδο μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης για τη χώρα μας. Παράλληλα όμως σημειώνεται αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας από το σύνολο σχεδόν των εταιρειών που δραστηριοποιούνται με πτήσεις προς την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την πορεία των οικονομιών κλίμακας από τη συνένωση των δύο εταιρειών, σημειώνεται σταδιακή πρόοδος, με το σύνολο των συνεργειών σε πλήρη ανάπτυξη να αναμένεται μέσα στους επόμενους 12 μήνες» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Airlines κ. Δημήτρης Γερογιάννης.