ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτώση στην αγορά παγωτού ελέω δροσερού καλοκαιριού και περιορισμένου εισοδήματος

Πτώση στην αγορά παγωτού ελέω δροσερού καλοκαιριού και περιορισμένου εισοδήματος

Νέα υποχώρηση στην αγορά παγωτού κατέγραψε για το 2013 η Infobank Hellastat. Στην κλαδική της μελέτη αναφέρει ότι η εγχώρια αγορά παγωτού έως και το 2011 εμφάνιζε πτωτική πορεία σε όγκο και αξία, καθώς το μειούμενο εισόδημα των καταναλωτών και η υποχώρηση του αριθμού των μικρών καταστημάτων οδήγησαν σε υποχώρηση της κατανάλωσης.

Ωστόσο το 2012 -σύμφωνα με τη SymphonyIRI- σημειώθηκε άνοδος κατά 20,5% σε όγκο (στα 31,7 εκατ. λίτρα), λόγω της στροφής των καταναλωτών σε πιο οικονομικές συσκευασίες (οικογενειακά παγωτά και πολυσυσκευασίες). Ωφελημένα από την τάση αυτή αποδεικνύονται τα σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σταδιακά η συμμετοχή τους στη συνολική αξία της αγοράς έναντι των μικρών σημείων πώλησης. Η κατανάλωση οικογενειακών παγωτών σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 38,4%, αποτελώντας το 52% της συνολικής αγοράς. Σημαντική χαρακτηρίζεται και η αύξηση των πολυσυσκευασιών (+29%), ενώ τα ατομικά παγωτά επέδειξαν τη μικρότερη άνοδο (+2,1%), με το αντίστοιχο μερίδιο να υποχωρεί σε 40%. Επίσης, τα παγωτά ιδιωτικής ετικέτας αποτέλεσαν το 27%, αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά δύο περίπου μονάδες.

Ωστόσο, το 2013 η αγορά υποχώρησε εκ νέου, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το καλοκαίρι δεν ευνόησαν την κατανάλωση, σε συνδυασμό βέβαια με το περιορισμένο καταναλωτικό εισόδημα. Ενδεικτικά, η αγορά των σούπερ μάρκετ σημείωσε υποχώρηση 8,9% σε όγκο, με τις απώλειες να προέρχονται κυρίως από τα οικογενειακά παγωτά (-8,2%), ενώ η μείωση σε πολυσυσκευασίες και ιδιωτικής ετικέτας ήταν μικρότερη (-6,4% και -4% αντίστοιχα).

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, «σε αυτό το κλίμα υποχώρησης ο παράγοντας “καινοτομία”, με αντικείμενο την ανάπτυξη νέων γεύσεων και συσκευασιών, θα συνεχίσει να αποτελεί παράγοντα επιτυχούς λειτουργίας των εταιρειών, εφόσον βέβαια συνδυάζεται με ανταγωνιστική -στο μέτρο του δυνατού- τιμολόγηση και εκστρατεία προώθησης».

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 16 επιχειρήσεων (εξαιρουμένης της Nestle). Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών το 2012 εμφάνισε ήπια ανάκαμψη κατά 4,6%, στα 126,22 εκατ. ευρώ

• Τα συνολικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων υποχώρησαν κατά 32%, στα 14,21 εκατ., ενώ προέκυψαν προ φόρων ζημίες 2,48 εκατ.

• Το μέσο λειτουργικό περιθώριο σημείωσε άνοδο στο 16%, από 12% το 2011, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των κερδών προ φόρων υποχώρησε κατά μισή μονάδα στο 1%.

• Η κεφαλαιακή μόχλευση διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο (3,4 προς 1).

• Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης εμφάνισε μικρή βελτίωση σε 0,5 προς 1.

• Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε περαιτέρω σε 2,9%.