ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιορισμός ζημιών για τον όμιλο Fourlis

Περιορισμός ζημιών για τον όμιλο Fourlis

Σε ζημιογόνο περιβάλλον παρέμεινε και το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Fourlis. Ειδικότερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 4,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Ταυτόχρονα οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 84,4 εκατ. ευρώ, έναντι 85,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ομίλου, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 900.000 ευρώ έναντι 700.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013. Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 51,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 μειωμένες κατά 3,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013 (53,8 εκατ. ευρώ). Η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε στα 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων 3,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν πέντε σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στην Κομοτηνή.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (Intersport), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, στα 27,5 εκατ. ευρώ (25,7 εκατ. ευρώ το 2013). Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε λειτουργική κερδοφορία 400.000 ευρώ σε σχέση με 200.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 95 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 43, Ρουμανία 25, Τουρκία 19, Βουλγαρία 4 και Κύπρο 4) έναντι 90 στο τέλος του 2013. Η δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών ειδών, παρουσίασε πωλήσεις 4,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 και ζημίες προ φόρων 600.000 ευρώ έναντι ζημιών 700.000 ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τέλος, στις 13 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Φουρλής. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, θα είναι και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση α) των αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων και β) μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.