ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αισιόδοξη η Attica Bank για στρατηγικό επενδυτή στην αύξηση κεφαλαίου

s21_attica_2805
s21_attica_2805-2

Αισιοδοξία για την εξεύρεση του «κατάλληλου στρατηγικού επενδυτή» που θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με μακροχρόνια στόχευση, εξέφρασε χθες ο πρόεδρος της Attica Bank κ. Γιάννης Γαμβρίλης, κατά τη διάρκεια παρουσίασης σε επενδυτές των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας.

Αν και ο βασικός μέτοχος, το ΤΣΜΕΔΕ, «στηρίζει» -όπως σημείωσε- πλήρως την τράπεζα, η διατήρηση του ποσοστού του, που σήμερα διαμορφώνεται στο 50,88%, «δεν είναι αυτοσκοπός και μπορεί να περιοριστεί στην καταστατική μειοψηφία του 33%», σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο και την παραχώρηση του μάνατζμεντ. Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της Attica Bank, κατά το ποσό των 397 εκατ. ευρώ που αναγνώρισε ως πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει κατατεθεί από τη διοίκηση της τράπεζας στην εποπτική αρχή και αναμένεται η έγκρισή του.

Ο πρόεδρος της Attica Bank συνέδεσε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του με την ολοκλήρωση των stress test από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που τοποθετείται στα τέλη του χρόνου, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο «στόχος είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό». Ο κ. Γαμβρίλης επέμεινε ότι το κεφαλαιακό άνοιγμα που καταλόγισε η ΤτΕ είναι «υπερβολικό», παραδέχθηκε ωστόσο ότι η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να το καλύψει. Το αποτέλεσμα των εκλογών όπως δήλωσε, δίνει «τον αναγκαίο πολιτικό χρόνο για διορθωτικές κινήσεις, που θα σταθεροποιήσουν την προσπάθεια εξόδου από την κρίση εντός του 2014». Αντίστοιχα το επενδυτικό κλίμα συνηγορεί υπέρ της επιτυχίας για «εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή που θα στηρίξει την αυτόνομη πορεία της τράπεζας», προοπτική που σύμφωνα με τον ίδιο βρίσκει τη στήριξη των διεθνών συμβούλων, UBS, PwC και Clayton.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γκίκα Μάναλη, η αύξηση θα προβλέπει και αύξηση κεφαλαίων από την αγορά, ενώ το σχέδιο, που έχει υποβληθεί στην ΤτΕ, περιλαμβάνει τη δυνατότητα δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου με τη μετατροπή του ομολογιακού δανείου ύψους 96,8 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμου δύο φορές τον χρόνο και λήξεως το 2018. Περαιτέρω έμφαση θα δοθεί στη μείωση του λειτουργικού κόστους, που έχει ήδη συντελεστεί σε σημαντικό βαθμό με τη μείωση της εξάρτησης από την Ευρωζώνη στο 3,69% του ενεργητικού, έναντι 17,95% του υπόλοιπου τραπεζικού τομέα. Αισιόδοξος για την πορεία της τράπεζας το 2014 εμφανίστηκε και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, επισημαίνοντας την περαιτέρω μείωση του κόστους καταθέσεων, που θα στηρίξει το περιθώριο κέρδους της τράπεζας και «θα θεμελιώσει» όπως είπε το μέλλον της. Τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2014 υποδηλώνουν, σύμφωνα με τον κ. Μάναλη, τη θετική εξέλιξη των μεγεθών, ενώ στα ισχυρά σημεία της τράπεζας καταγράφεται εκτός από τη χαμηλή εξάρτηση από το ευρωσύστημα, η διαμόρφωση του δείκτη επισφαλειών στο 26,6% έναντι μέσου όρου 31% στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα, καθώς και η αύξηση των καταθέσεων κατά 13,5% το 2013. Το σύνολο των καταθέσεων διαμορφώθηκε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς στα 3,3 δισ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο των δανείων (πριν από προβλέψεις) στα 3,7 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις ανήλθαν στα 434,4 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 20,6% σε σχέση με το 2012, ενώ το ποσοστό κάλυψης δανείων διαμορφώθηκε στο 43,5%.