ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συρρίκνωση ζημιών στα 8,2 εκατ. ευρώ για τη Motor Oil

s21p3_2905motor-oil-petrel
s21p3_2905motor-oil-petrel-2

Περιόρισε τις ζημίες ο όμιλος Motor Oil το πρώτο τρίμηνο 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με την τριμηνιαία λογιστική κατάσταση της εισηγμένης, οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν στα 8,2 εκατ. ευρώ τους πρώτους 3 μήνες της τρέχουσας χρήσης έναντι επίσης ζημιών 12,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μικρή βελτίωση παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που ανήλθε στα 2,193 δισ. ευρώ το φετινό α΄ τρίμηνο έναντι τζίρου 2,190 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου 2013.

Αναχρηματοδότηση δανείων

Στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου, η διοίκηση θα προτείνει προς το σώμα των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Στις 15 Μαΐου η εταιρεία συγκέντρωσε συνολικά κεφάλαια ύψους 2,3 δισ. ευρώ από ξένα χαρτοφυλάκια για το διεθνές πενταετές ομόλογο που εξέδωσε, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,125%. Η ελληνική επιχείρηση άντλησε τελικά 50 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από την έκδοση ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς. Συντονιστής της έκδοσης είχε οριστεί η HSBC, ενώ διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ήταν εκτός της HSBC, η Alpha Βank, η Citi, η Credit Suisse, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Οι διεθνείς ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange). Παράλληλα θα εισαχθούν και στη δευτερογενή αγορά της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε τη χρήση 2013 σε αξία κατά 399,5 εκατ. ευρώ ή 4,13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στην πτώση του κύκλου εργασιών του ομίλου συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 4,79% και η αποδυνάμωση (μέση ισοτιμία) του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ κατά 3,36%, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,93%.

Εξαγωγές

Από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων προκύπτουν ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου (οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσοστό 54,79% επί του κύκλου εργασιών το 2013 έναντι 52,87% το 2012) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 71,41% επί του κύκλου εργασιών το 2013 έναντι 74,44% το 2012), σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση.