ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λογιστικά Πρότυπα: Νέο διεθνές πρότυπο εσόδων από το 2017

Λογιστικά Πρότυπα: Νέο διεθνές πρότυπο εσόδων από το 2017

Κοινό πρότυπο εσόδων εξέδωσαν χθες (28 Μαΐου), το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και το αμερικανικό Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB).

Σύμφωνα με την EY, το νέο πρότυπο εκτιμάται ότι θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις εταιρείες. Ειδικότερα, αναμένεται να επηρεάσει τους περισσότερους κλάδους και θα απαιτεί από τις εταιρείες να αλλάξουν τον τρόπο που αξιολογούν τις συμβάσεις με τους πελάτες τους, ιδιαίτερα για εκείνες που παρέχουν πολλαπλά αγαθά ή υπηρεσίες σε μία σύμβαση.

Το πρότυπο αναμένονταν να εκδοθεί το 2013 και η καθυστέρηση της έκδοσής του οδηγεί σε ένα πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα προετοιμασίας των εταιρειών για τις νέες απαιτήσεις.

Το πρότυπο έχει εφαρμογή το 2017 (με επιτρεπτή την έγκαιρη υιοθέτηση μόνο στα ΔΠΧΑ), αλλά οι εταιρείες που υποχρεούνται να παρέχουν συγκριτικά στοιχεία δύο ετών, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουν το νέο πρότυπο παράλληλα με τις υφιστάμενες απαιτήσεις, σε δεδομένα από το 2015.

Ενώ αυτό το πρότυπο θα οδηγήσει σε σύγκλιση της λογιστικής εσόδων διαμέσου κεφαλαιαγορών, οι εταιρείες που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις, οι ελεγκτές και οι ρυθμιστικές αρχές θα αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις αναφορικά με τη συνεπή ερμηνεία και εφαρμογή των απαιτήσεων σε κάθε χώρα και σε κάθε κλάδο.