ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ταμπλό του Χ.Α. επιστρέφει η μετοχή της «Μπουτάρης»

Στο ταμπλό του Χ.Α. επιστρέφει η μετοχή της «Μπουτάρης»

Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.» από σήμερα 29 Μαΐου 2014, αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθόσον η εταιρεία προέβη στην εκ νέου σύνταξη και επαναδημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και τις διατάξεις του ν.3556/2007 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία της Επιτήρησης.