ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση λειτουργικών κερδών, ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας για Alpha Bank

s21p1_3005alpha-bank-trap-mart14
s21p1_3005alpha-bank-trap-mart14-2

Βελτίωση σε όρους λειτουργικής κερδοφορίας, ρευστότητας αλλά και κεφαλαιακής επάρκειας παρουσίασε η Alpha Bank στο α΄ τρίμηνο, αντανακλώντας τη βελτίωση των συνθηκών για το τραπεζικό σύστημα και ευρύτερα την οικονομία.

Στο τέλος Μαρτίου ο όμιλος παρουσίασε ζημίες ύψους 94,1 εκατ. ευρώ λόγω της διατήρησης των προβλέψεων σε υψηλά επίπεδα για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού. Το λειτουργικό αποτέλεσμα, πριν από προβλέψεις, διαμορφώθηκε στα 249,9 εκατ. ευρώ έναντι 72,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Η βελτίωση οφείλεται στην ενίσχυση των λειτουργικών εσόδων κατά 1% (τα έσοδα τόκων αυξήθηκαν κατά 43,8%) και στη συρρίκνωση των λειτουργικών δαπανών κατά 5,7%.

Η αρνητική τελική εικόνα οφείλεται στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 395,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι στο α΄ τρίμηνο επιβεβαιώθηκε η τάση μείωσης της δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ετσι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 33,3% από 32,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η σταθεροποίηση των καθυστερήσεων σε συνδυασμό με τη διατήρηση των προβλέψεων σε υψηλά επίπεδα οδήγησε στην αύξηση του δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις στο 56% από 54% το προηγούμενο τρίμηνο. Η χρηματοδότηση από τον Εκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) μηδενίσθηκε τον Μάιο 2014, ενώ η συνολική χρηματοδότηση από την ΕΚΤ ανήλθε στο τέλος Μαρτίου στα 15,7 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 41,8 δισ. ευρώ (-0,5%), ενώ οι χορηγήσεις ανήλθαν στα 53,5 δισ. ευρώ (-7,4%).

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας κατά 1,2 δισ. ευρώ ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ, προσαρμοσμένος για την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώνεται στο 15,6%. Με αφορμή τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου, ο πρόεδρος της Alpha Bank κ. Γιάννης Κωστόπουλος δήλωσε: «Η Alpha Bank ολοκλήρωσε πρώτη την αύξηση κεφαλαίου κατά τον δεύτερο κύκλο της ανακεφαλαιοποιήσεως. Με την πρωτοβουλία αυτή ανοίξαμε τον δρόμο για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, ενώ διευρύναμε τη μετοχική μας βάση με διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας. Η πλήρης εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί ορόσημο του επιχειρησιακού μας σχεδίου για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τραπέζης». Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Δημήτριος Μαντζούνης, σημείωσε: «Τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής μας επιδόσεως. Η αξιοσημείωτη πρόοδος της λειτουργικής συγχωνεύσεως της Εμπορικής Τραπέζης, με την ολοκλήρωση της μεταπτώσεως των συστημάτων καθώς και την ενοποίηση των επιχειρησιακών και λειτουργικών υποδομών, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του λειτουργικού μας κόστους σε ετήσια βάση. Επικεντρωνόμεθα, πλέον, στην τρέχουσα πανευρωπαϊκή διαγνωστική μελέτη της ΕΚΤ, ενώ παράλληλα στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής εξυγιάνσεως των καθυστερήσεων και στην ανάπτυξη του ισολογισμού μας».