ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 81,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ΔΕΗ για το πρώτο τρίμηνο

s21_deh_3005
s21_deh_3005-2

Η μερική κατάργηση στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρισμού και η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν σε αύξηση την κερδοφορία της ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι του αντίστοιχου του 2013, αφού ο κύκλος εργασιών παρέμενε στα ίδια επίπεδα και τα τιμολόγια σταθερά. Η επιχείρηση ανακοίνωσε χθες αποτελέσματα τριμήνου και σύμφωνα με αυτά, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 81,3 εκατ. ευρώ έναντι 49,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013. Το ίδιο διάστημα ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και ανήλθε στα 1.488,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.486,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά 55,4 εκατ. ευρώ (21,8%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2013 και ανήλθαν σε 309,4 εκατ. ευρώ έναντι 254 εκατ. ευρώ.

Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2014, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, περιλαμβάνεται μια εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 23,2 εκατ. ευρώ από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom. Eπιπλέον, περιλαμβάνεται μια θετική επίπτωση από την ανάκτηση ποσού ύψους 21,3 εκατ. ευρώ ως κρατική ενίσχυση με βάση απόφαση της Ε.Ε. που αφορούσε στο μειωμένο τιμολόγιο της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος. Η κατάργηση του περιθωρίου 10% του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους από 1/8/2013 περιόρισε τη δαπάνη της ΔΕΗ για αγορές ενέργειας από τρίτους κατά 93,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Υποχώρηση ζήτησης

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχώρησε σε ποσοστό 85% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2013. Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 69,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν 64,4%. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 147,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 49,6 εκατ. (50,5%) από 98,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε 4.613 εκατ. μειωμένο κατά 32,4 εκατ. σε σχέση με την 31.3.2013 (4.645,4 εκατ. ευρώ), ενώ σε σχέση με την 31.12.2013 (4.524,3 εκατ. ευρώ) ήταν αυξημένο κατά 88,7 εκατ.

Στις σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποίησε η εταιρεία στη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2014, αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Αρθούρος Ζερβός σχολιάζοντας τα αποτελέσματα. Επεσήμανε τη δανειακή σύμβαση ύψους 2,2 δισ. πενταετούς διάρκειας, που υπέγραψε η ΔΕΗ τον Απρίλιο με ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και την έκδοση ομολογιών ύψους 700 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Ποσό ύψους 452 εκατ. ευρώ από τα καθαρά έσοδα της έκδοσης, όπως είπε ο κ. Ζερβός, χρησιμοποιήθηκε για τη μερική αποπληρωμή του πενταετούς κοινοπρακτικού δανείου, με αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου του εν λόγω δανείου κατά 50 μονάδες βάσης. «Συνεχίζουμε να έχουμε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση επενδύσεων παραγωγής, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μονάδων, την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ καθώς και την επέκταση σε ξένες αγορές και άλλες δραστηριότητες, κυρίως μέσω συνεργασιών» τόνισε ο κ. Ζερβός.

Νέα τιμολόγια για ΕΛΒΑΛ, Σιδενόρ, Sovel

Ο όμιλος Βιοχάλκο άνοιξε τον κύκλο της υπογραφής των νέων συμβάσεων με τη ΔΕΗ που ενσωματώνουν τις εκπτώσεις που αποφάσισε η γενική συνέλευση της εταιρείας για τις επιχειρήσεις υψηλής τάσης. Χθες το Δ.Σ. της ΔΕΗ ενέκρινε τα νέα τιμολόγια για τις εταιρείες ΕΛΒΑΛ, Σιδενόρ και Sovel του ομίλου Βιοχάλκο.

Στις εν λόγω βιομηχανίες θα παρέχεται έκπτωση 10% στο τιμολόγιο υψηλής τάσης, συν 25% για τις χαλυβουργίες ως κίνητρο για την τόνωση της ζήτησης στις ώρες χαμηλής αιχμής (Σαββατοκύριακα και βράδια). Σύμφωνα με πληροφορίες, κι άλλες βιομηχανίες έχουν παραλάβει την πρόταση της ΔΕΗ και τα νομικά τους επιτελεία επεξεργάζονται τις νομικές παραμέτρους προκειμένου να προχωρήσουν κι εκείνες στην υπογραφή των συμβάσεων.